Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Про життя й твори Тараса Шевченка

Богдан Лепкий


Примітки

Подається за виданням: Тарас Шевченко. Твори. Том 1. Про життя й твори Тараса Шевченка. Кобзарь (до першого арешту). – Київ-Лейпциг: Українська накладня, [1918? р.] с. 1 – 174.

Ця біографія Шевченка рясно ілюстрована, але якість ілюстрацій – на рівні можливостей поліграфії 1910-х років, тобто досить низька. В тих випадках, коли ми маємо кращі скани тих самих зображень, які подав Б. Лепкий, ми вміщуємо саме їх, в решті випадків – скани з оригінального видання.

Розділам дано назви відповідно до їх змісту (у Б. Лепкого вони мали тільки римську нумерацію).