Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

40. Псалми Давидови

Василь Доманицький

Давидові псалми

Вперше видруковано в Кобзарі р. 1860 із деякими опущеними уступами, через цензуру. Варіанти маємо з рукопису Жемчужникова (ЗНТШ, т. 39), дещо з «Букваря Южно-Русскаго» (р. 1861), виданого Шевченком, а найбільш (і найлучче) з копії псалмів, дуже чітко і совісно переписаної Кулішом (зберігається в музеї імені В. Тарновського в Чернігові); переписано з оригіналу, без найменших одмін, – остільки совісно, що в одному місці аж просилася краща форма: до «мечі обоюду» – «люду», а у Шевченка стоїть «людей», – і Куліш так і лишив «людей», тілько вгорі легесенько зазначив поверх «людей» – у [А що копія списана Кулішем прямо з оригіналу, – на це єсть свідоцтво примітка Куліша з приводу дати: «надпись автора».]. Крім того, для псалма 139 – єсть автограф в Київському музеї древностей и искусств. Нарешті, цього року знайдено автограф в Департамента поліції, який дає небагато нового.

Дата 19/XII 1845. Вьюнища.

Псалом 1

482, 12 зн.: діла добрих обновляться, – в рукописі Департамента поліції та копії Куліша: оновляться.

Псалом 12

483, 1: після «душу» не (!), а (,).

– 4: і всі злиї посміються, – так і в Кобзарі 1860, – але в копії Куліша: осміються.

Псалом 43

– 14 зн.: трупи ворогів. І силу, – в рукописі Департамента поліції та в копії Жемчужникова і в копії Куліша: ворожі, і силу.

484, 9: чужим богам не молимось, – в рукописі Департамента поліції та копії Куліша: не молимось чужим богам.

– 13 – 15 – цих рядків немає, – вперше про них довідалися ми з рукопису Жемчужникова. Вони цілком єсть і в копії Куліша та в автографі Департамента поліції

– 14: побори і другу, – в копії Куліша: побори ж.

– 16 – 13 зн. – теж нема в Кобзарі р. 1860, – узято їх з копії Жемчужникова. Вони так само і в копії Куліша та в рукописі Департамента поліції, тілько рядок 15-й не: жить тяжко (як в рукописі Департамента поліції), а тяжко жить.

Псалом 52

– 6 зн.: взискаюсщий Бога, – в копії Куліша: взискающі.

– 5 зн.: добро творящого, – в копії Куліша: добре творящого.

– 1: їдять люде, замість хліба – в копії Куліша і в рукописі Департамента поліції, як і в Кобзарі 1860: Їдять люде [accusativ!] замість хліба.

485, 9: розібє неволю, – в Кобзарі 1860 нема цього рядка, а є в обох копіях та в рукописі Департамента поліції

Псалом 53

Одмін немає.

Псалом 81

485, 2 зн.: між царями й судіями, – в рукописі Департамента поліції: між царями, судіями.

486, 9: і виведіть із тісноти, – в копії Куліша: і виводіть.

– 12: познать, розбити тьму неволі, – так в рукописі Департамента поліції і в обох копіях; в «Кобзарях», замість неволі, стоїть . . . . . . . .

– 13: і всує трепетна земля, – в обох копіях: плачешься. Так і в рукописі Департамента поліції

– 14 – 15:

Царі й раби однакові

Сини перед Богом, –

в Кобзарі 1860 немає. В копії Куліша і в рукописі Департамента поліції немає «й» в рядку 14-му, а просто: царі, раби – однакові.

– 16: і ви вмрете, – так і в копії Куліша. Очевидно, небіжчик О. Кониський не добре прочитав рукопис Жемчужникова, подаючи: і всі вмрете.

Псалом 93

487, 1: во тьму і в неволю,- в копії Куліша і в рукописі Департамента поліції зовсім правильно: во тьмі і в неволі (закували твої люде – accusativ!).

487, 3: потопили – в копії Куліша: затопили.

– 8: умудрітеся, не мудрі! – треба не (!), а (;), як це й єсть в Кобзарі 1860. В рукописі Департамента поліції: умудрітесь, не мудриі.

– 11: і розум лукавий, – в копії Куліша: і думки лукаві. В рукописі Департамента поліції: і думи лукаві.

– 15: після: «між нами» не (:), а (,).

– 4 зн.: і пребуде, – в рукописі Департамента поліції: і пребудеть.

– 3 зн.: і твій труд, – в копії Куліша: І труд твій.

Псалом 132

438. 8: чи є що краще, лучче, – в Букварі Южно-Русском Шевченка: лучче, краще,

– 10: з братом, – В рукописі Департамента поліції: братам.

– 11: (добро) познать, не ділити, – в рукописі Департамента поліції і в Букварі: пожить.

– 12: миро, – в рукописі Департамента поліції: мυро, в Букварі: міро.

– 16 – 17:

І на шитії омети,

Ризи дорогій, –

М. Кр-ський справедливо доводить, що має бути: омети ризи дорогої, – так воно й є. В копії Куліша, правда, після омети стоїть (,), але в Букварі:

На гаптовані омети

Ризи дорогої.

В рукописі Департамента поліції теж: ризи дорогої.

– 11 зн.: і людям…, а не (:).

– 8: в дому тихих, – в рукописі Департамента поліції і в копії Куліша правильно: в дому тихім.

Псалом 136

489, 3: після «органи глухиї» не (.), а (,).

– 8 – 9:

Або нашу заспівайте,

Невольники наші, –

в Кобзарі 1860 немає. В обох копіях і в рукописі Департамента поліції єсть.

– 14 зн.: як забуде поминути, – в рукописі Департамента поліції: як забуду.

– 9 – 8:

Паліте

Єрусалим, –

в обох копіях:

паліте.

Сіон святий.

Так і в рукописі Департамента поліції.

Псалом 139

490, 16: на отмщеніе язикам, – в автографі Київського музея: на отмщеніе неправди.

– 17: в науку, – в автографі Київського музея: На науку.

– 11 зн.: і осудять губителей. Цей рядок, і взагалі весь 139 псалом, стрічаємо ми ще раз в «Неофітах», і там, замість «губителей», стоїть: «неправедних».

– 8 зн.: преподобних слава, – в «Неофітах»: преподобним слава; так і в рукописі Департамента поліції.


Джерело: Доманицький В. Критичний розслід над текстом «Кобзаря». – К.: 1907 р., с. 134 – 137.