Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

38. Холодний Яр

Василь Доманицький

Холодний Яр

Вперше видрукувано в Лейпцигу р. 1859 в книжечці «Новые стихотворения Пушкина и Шевченки» В Празькому Кобзарі подано рукописні варіанти. Автографа не доводилось бачити, але у В. П. Науменка бачив копію, писану рукою М. Максимовича (зшиток, про який була мова раніш). Копія ця – пізніша за редакцію Лейпцизького видання і має в собі де кілька зовсім оригінальних одмін, яких не мають ні Львівський, ні Празький Кобзарі. Цього року автограф знайдено в Департаменті поліції, але одмін дав він не багато.

Дата 17/XII 1845.

237, 1 зн.: і в мене те лихо, – так в Лейпцизькому, Львівському 1867 та Празькому, а в рукописі Празького Кобзаря, в автографі Департамента поліції, і в копії Максимовича: і в мене не тихо.

238, 3: на щоб бачся, скрізь так, крім копії Максимовича, де: брати.

– 5: Бог – знає, – в автографі Департамента поліції: бо знає.

– 7: хоть і яр той, – в рукописі Празькій: ось і яр той, в копії Максимовича: хоч і яр той, – так, як і скрізь.

– 13: З монастиря Мотринова, – так в Лейпцизькому, а за ним пішли видання Львівське та д. Романчука; уже ближче до правди в Празькому Кобзарі: Митриного, – помилка, замість Мотриного; так і в копії Максимовича: Мотриного.

– 15 зн.: у Яр тоді сходилися, – так у Лейпцизькому, Львівському та Празькому, а в рукописі Празькій та копії Максимовича: у яр люде сходилися.

– 9 зн.: яр глибокий, – в рукописі Празькій: – широкий.

– 6: чи то засадили, – в рукописі Празькій: загатили; так і в копії Максимовича, а в автографі Департамента поліції та в Лейпцизькому: засадили. В виданні Романчука взято: засадили, але тоді не ясно стає, через що далі (239, 2) поет говорить: не гатіте! бо над яром…

– 5 – 4:

Нові кати, щоб до тебе

Люде не ходили,

– в копії Максимовича чомусь немає.

239, 1: новими ляхами, – так скрізь, крім копії Максимовича, де: панами – ляхами. В рукописі Департамента поліції: З новими Ляхами.

– 2: не гатіте! бо над яром, – в рукописі Департамента поліції та в рукописі приміток в Празькому Кобзарі: не сховаєте: над яром, – так і в Лейпцизькому. Зовсім оригінально в копії Максимовича: не питайте, бо над краєм. –

239, 12: бо ви самі, – в рукописі Департамента поліції, в Лейпцизькому та копії Максимовича: бо ви й сами.

– 14: а кричите, що несете, – треба з наголосами: а кричите що несете.

– 15 зн.: ледаче ледащо, – так і скрізь, крім копії Максимовича, де: ледащо, ледащо!

– 13 зн.: разбойники, вори, – так у Лейпцизькому, а у Львівському та Празькому: розбійники; – в копії Максимовича: розбішаки, – але найкраще: по російськи: разбойники.

– 12 зн.: пятно в нашей історії, – скрізь так, а в копії Максимовича: пятно нашей історії.

– 9 зн.: розбійник, – в копії Максимовича: розбішак.

– 3 зн.: за свою Вкраїну, – в Лейпцизькому та в копії Максимовича: Країну.

– 1 зн.: після: «голодні ворони» – не (!), а (,) бо далі те саме довге речення.

240, 9: чужих людей, – так в Лейпцизькому і скрізь, – в копії Максимовича: «дуріть людей».

– 13: новий огонь, – в рукописі Департамента поліції: огонь новий.


Джерело: Доманицький В. Критичний розслід над текстом «Кобзаря». – К.: 1907 р., с. 132 – 133.