Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

70. «Теши, [си]ну, ясенину –…»

Теши, [си]ну, ясенину –

Гостре кіллячко буде,

Бери, сину, сиротину –

Господаронька буде.

Не з всякої ясенини

Гостре кіллячко буде,

Не з всякої сиротини

Господаронька буде.


Примітки

Джерело тексту:

– запис Шевченка [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 38].

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі місця запису – на звороті автографа вірша Шевченка «Ой на горі роман цвіте…», датованого «1859, 23 августа. Гирівка», орієнтовно: серпень 1859 р.

Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 286.

Варіанти пісні опубліковано у виданні: Труды этнографическо-статистической экспедиции… собранные П. П. Чубинским. – Т. 5. – С. 883. – № 447.

Близький варіант до Шевченкового запису є в збірнику І. Колесси: Галицько-руські народні пісні: Етнографічний збірник. – Львів, 1902. – Т. 11. – С. 169.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)