Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

52. «Та спасибі батькові…»

Та спасибі батькові,

Та спасибі матері,

Що нас добули.

Як нас добували,

Жито розсипали

Вночі на печі.


Примітки

Джерело тексту:

– запис в альбомі Шевченка 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 47]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі особливостей почерку, орієнтовно: 1847– 1850 рр.

Вперше надруковано в статті Я. Забіли «Автографи і нові твори Т. Г. Шевченка, знайдені в архіві департаменту поліції» [Україна. – 1907, Т. 3. – № 7/8. – С. 5].

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 278,

Текст запису ввійшов до поеми «Титарівна».

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)