Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

38 – 47

38

Чи не це ж тая кумася,

Що підтикалася?


Примітки

Джерело тексту:

– запис Шевченка в альбомі 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 1]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі початкової дати альбому, орієнтовно: 1846 р.

Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 273.

Цей запис Шевченко використав у поемі ««Марина»».

39

І в баби душа не з лопуцька,

Того хоче, чого й людська.


Примітки

Джерело тексту:

– запис Шевченка в альбомі 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 1 зв.]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі початкової дати альбому, орієнтовно: 1846 р.

Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 274.

Варіант приказки опубліковано у виданні: Старосветский бандуриста. Кн. вторая. Малороссийские пословицы, поговорки и загадки / Собрал Николай Закревский. – М., 1860. – С. 215.

40

Полюбила москаля

Та ще й зуби вискаля.

А я кажу: бицю-бицю,

А він мене за спідницю.


Примітки

Джерело тексту:

– запис Шевченка в альбомі 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 1 зв.]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі початкової дати альбому, орієнтовно: 1846 р.

Рядки 1–2 вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 274.

Вперше надруковано повністю у виданні: Опис рукописів Т. Г. Шевченка. – С. 240.

41

Налетіла чорна хмара

На білую хмару.


Примітки

Джерело тексту:

– запис в альбомі Шевченка 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 1 зв.]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі початкової дати альбому, орієнтовно: 1846 р.

Вперше надруковано у виданні: Опис рукописів Т. Г. Шевченка. – С. 240.

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6 т. – Т. 6. – С. 337.

Варіант початку пісні – у записі П. Куліша [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 18, № 181, с. 161]:

Наступила чорна хмара

На білую хмару,

Ой підемо, товаришу,

На той кут помалу.

42

Козак козаком

Навіки віком.


Примітки

Джерело тексту:

– запис Шевченка в альбомі 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 1 зв.]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі початкової дати альбому, орієнтовно: 1846 р.

Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 274.

43

Ой піду я до Києва

Богу помолиться

Та на свого полковника

Хоча подивиться.


Примітки

Джерело тексту:

– запис Шевченка в альбомі 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 2]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі початкової дати альбому, орієнтовно: 1846 р.

Вперше надруковано у виданні: Опис рукописів Т. Г. Шевченка. – С. 240.

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6 т. – Т. 6. – С. 337.

44

Ой хоч маю, пане-брате,

Грошима платити,

А не буду у неділю

Панщини робити.


Примітки

Джерело тексту:

– запис Шевченка в альбомі 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 3]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі початкової дати альбому, орієнтовно: 1846 р.

Вперше надруковано у статті Д. Ревуцького «Шевченко і народна творчість» [збірник «Пам’яті Т. Г. Шевченка». – С. 441].

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 274.

45

Не разом Краков збудований.


Примітки

Джерело тексту:

– запис Шевченка в альбомі 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 3]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі початкової дати альбому, орієнтовно: 1846 р.

Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 274.

46

Ой піду я до церковці

Та й стану в преділку.

Ой гляну я раз на Бога,

А тричі на дівку.


Примітки

Джерело тексту:

– запис Шевченка в альбомі 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 36 зв.]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі початкової дати альбому, орієнтовно: 1846 р.

Вперше надруковано з неточностями у статті Я. Забіли «Автографи і нові твори Т. Г. Шевченка, знайдені в архіві департаменту поліції» [Україна. – 1907. – Т. 3. – № 7/8. – С. 7].

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. –Т. 6. – С. 275.

В альбомі Лазаревських [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 66, с. 98] є запис цього тексту, доповнений ще однією строфою:

Ой піду я до церковки

Богу не молюся –

Все стою я да дивлюся,

Де мила Ганнуся?

47

Дітки, дітки!

Гіркі зароб[іт]ки.


Примітки

Джерело тексту:

– запис Шевченка в альбомі 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 56 зв.]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі початкової дати альбому, орієнтовно: 1846 р.

Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 275.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)