Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

55. «Ой на горі по тім боці…»

Ой на горі по тім боці

Гуляли ми укупочці,

Люди заздрії дознались,

Як пташечок, розігнали –

Пішов милий в Україну,

Пішов милий та й загинув.

А я плачу і ридаю,

Свою долю проклинаю.

Боже, з неба подивися

Та до мене озовися.

А чи мені його ждати,

Чи без його умирати.

Дністре, річко крутояра,

Була в мене моя пара,

Тепер пароньки немає,

А я собі молодая.

Молодая, чорнобрива,

Та вдалася нещаслива,

Марне, марне літа трачу,

Не легшає, хоч і плачу.

Дністре, річко крутогора,

Возьми моє горе, горе,

Нехай люди, люди знають,

Як з кохання умира[ю]ть.


Примітки

Джерело тексту:

– запис Шевченка в альбомі 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 109, арк. 28]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується часом роботи Шевченка в складі Аральської описової експедиції (на звороті аркуша з текстом замальовок олівцем – група учасників експедиції на палубі шхуни), орієнтовно: 1848–1849 рр.

Вперше надруковано в статті Я. Забіли «Автографи і нові твори Т. Г. Шевченка, знайдені в архіві департаменту поліції» [Україна. – Т. 3. – № 7/8. – С. 15–16].

Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори. Кобзар / Виданий під редакцією Івана Франка. – Львів, 1908. – Т. 2. – С. 245–246, у додатку до віршів 1849 р. як переробка української народної пісні.

Текст імпровізації близький до тексту пісень з видання: Труды этнографическо-статистической экспедиции… собранные П. П. Чубинским. – Т. 5. – С. 359. – № 104; С. 287. – № 86.

Ремінісценції з Шевченковою імпровізацією зустрічаємо в пісні «Боже, з неба подивися…» зі збірника М. Маркевича та Г. Ґалаґана «Южноруські пісні» [К., 1857. – С. 29], а також в пісні «Та по тім боці, та на толоці…», яку Шевченко, за свідченням О. Ф. Сенчила-Стефановського, любив співати в Києві, коли вони вдвох катались у човні по Дніпру [див.: Белозерский Н. Тарас Григорьевич Шевченко по воспоминаниям разных лиц (1831–1861) // Киевская старина. – 1882. – № 10. – С. 69].

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)