Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

64. «Через греблю Микитину…»

Через греблю Микитину

Ведуть Варку підтикану.

Кричить Варка, репетує,

Ніхто її не рятує.

Через греблю Шевчину

Ведуть Варку Репчину.

Кричить вона, репетує,

Ніхто її не рятує.


Примітки

Джерело тексту:

– першодрук у журналі «Русский библиофил» [1914. – № 1. – С. 11] у статті П. Зайцева «Новое о Шевченке».

Подається за першодруком, де текст не датовано.

Датується часом перебування Шевченка в селі Кирилівці під час третьої подорожі в Україну, орієнтовно: середина червня 1859 р., с. Кирилівка.

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 282–283.

Запис зроблено в альбомі Шевченка 1858–1859 рр., який повністю не зберігся. П. Зайцев зазначає, що перші чотири рядки пісні записані рукою Шевченка. На думку П. Зайцева, пісня складена селянами с. Кирилівки, а «гребля Микитина», «гребля Шевчина» – це гребля Микити Григоровича Шевченка.

Повніший варіант пісні з такою ж назвою і дослівним збігом першої строфи опубліковано в збірнику «Танцювальні пісні» із серії «Українська народна творчість» [К., 1970. – С. 559].

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)