Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

71. «Іди, іди, претень, не гуди…»

Іди, іди, претень, не гуди,

Бо засохне лебідонька без води.


Примітки

Джерело тексту:

– запис Шевченка [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 116].

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі місця запису – на звороті аркуша з рахунком за друкування книжки «Букварь южнорусский» (СПб., 1861), орієнтовно: 1861 р.

Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 286.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)