Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

58. «Таточко з мамкою…»

Таточко з мамкою

Скрипають лавкою,

Діточки в запічку:

Годі вам, таточку.


Примітки

Джерела тексту:

– запис Шевченка в альбомі 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 33];

– запис Шевченка в альбомі Лазаревських [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 66, с. 225];

– автограф у листі до М. С. Щепкіна від 4 січня 1858 р. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 88, с. 15 зв.].

Подається за записом в альбомі Шевченка.

Автограф не датований.

Датується на підставі особливостей почерку та місця запису в альбомі Лазаревських – на одній сторінці із записом рукою Ф. М. Лазаревського чотиривірша «Что напишу я в книжке вашей?», датованим «13 марта 1850 г. Гурьев», орієнтовно: початок 1850 р.

Вперше надруковано у виданні: Яворницький Д. І. Матеріали до біографії Т. Г. Шевченка. – Катеринослав, 1909. – С. 47.

Вперше введено до зібрання творів у складі листа Шевченка до М. С. Щепкіна від 4 січня 1858 р. у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 159.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)