Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

53. «Упилась я на меду…»

Упилась я на меду

Та й додому не дійду,

Сини мої, соколи,

Додомоньку довели,

А невістки кохані

Постілоньку послали.

Лягай, мати, і так спати,

Бо нічого вечеряти.


Примітки

Джерела тексту:

– запис Шевченка в альбомі 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 47];

– запис Шевченка в альбомі Лазаревських [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 66, с. 226].

Записи ідентичні.

Подається за записом з альбому Шевченка.

Запис не датований.

Датується на підставі особливостей почерку, орієнтовно: 1847– 1850 рр.

Вперше надруковано з помилково прочитаним словом у статті Я. Забіли «Автографи і нові твори Т. Г. Шевченка, знайдені в архіві департаменту поліції» [Україна. – 1907. – Т. 3. – № 7/8. – С. 5].

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 278.

Варіант пісні опубліковано у виданні: Народні українські пісні в Київщині / Записав голос і слова П. Демуцький. – К., 1905. – № 209.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)