Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

62. «Ой хоч буду віять –…»

Ой хоч буду віять –

Не переставати,

Та вже того не одвію,

Що має Бог дати.


Примітки

Джерело тексту:

– запис Шевченка на останньому аркуші зшитка 1850 р. у «Малій книжці» [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 71, с. 425].

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі дати останнього зшитка за 1850 р. у «Малій книжці»: 1850 р.

Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 282.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)