Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

65. «Ой розвився край дороги…»

Ой розвився край дороги

Явор зелененький,

Помандрував з Керелівки

Козак молоденький.

1859 года, июня 28 дня, в Корсуни, в воскресенье.


Примітки

Джерело тексту:

– першодрук у журналі «Русский библиофил» [1914. – № 1. – С. 11] у статті П. Зайцева «Новое о Шевченке».

Подається за першодруком.

Дата в першодруці: «1859 года, июня 28 дня, в Корсуни, в воскресенье».

Датується: 28 червня 1859 р., Корсунь.

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 283.

Як твердить П. Зайцев у статті «Новое о Шевченке», це уривок пісні «Ой ви, галочки-чорноперочки…», записаної рукою Варфоломія Григоровича Шевченка в альбомі Шевченка 1858–1859 рр. і виправленої та доповненої Т. Г. Шевченком. Повний текст запису не зберігся. Пісня «Ой ви, галочки-чорноперочки…», пише П. Зайцев, цікава тим, що «ее редакция свидетельствует о живших в Кириловке воспоминаниях о гетманщине и о былой казатчине».

Варіант пісні «Ой ви галочки-чорноперочки…» опубліковано у виданні: Труды этнографическо-статистической экспедиции… собранные П. П. Чубинским. – Т. 5. – С. 959–960. – № 47.

Корсунь – містечко Канівського повіту Київської губернії (тепер місто Корсунь-Шевченківський, районний центр Черкаської області). У Корсуні Шевченко був улітку 1859 р.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)