Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Тим неситим очам…»

Тарас Шевченко

Варіанти тексту

Опис варіантів

Тим неситим очам,

Земним богам – царям,

І плуги, й кораблі,

І всі добра землі,

І хвалебні псалми

Тим дрібненьким богам.

Роботящим умам,

Роботящим рукам

Перелоги орать,

Думать, сіять, не ждать

І посіяне жать

Роботящим рукам.

Добросердим-малим,

Тихолюбцям-святим,

Творче неба й землі!

Долгоденствіє їм

На сім світі; на тім…

Рай небесний пошли.

Все на світі – не нам,

Все богам тим – царям!

І плуги, й кораблі,

І всі добра землі,

Моя любо!.. а нам –

Нам любов меж людьми.

31 мая [1860], СПб.


Примітки

Джерела тексту:

– фрагменти первісного тексту, опубліковані в «Кобзарі з додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина» (Прага, 1876. – С. 239–240) за автографом, нині не відомим [Первісний текст];

– чорновий автограф рядків 1–6 і список невідомою рукою рядків 7–24 на окремому аркуші (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 39) [Чорновий автограф];

– список О. М. Лазаревського в «Більшій книжці» (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 67, с. 295).

Подається за «Більшою книжкою».

Чорновий автограф і список невідомою рукою не датовані.

Дата в списку О. М. Лазаревського: «31 мая, СПб.».

Датується за списком О. М. Лазаревського та його місцем у «Більшій книжці» серед творів 1860 р.: 31 травня 1860 р., С.-Петербург.

Фрагменти первісного тексту – за нині не відомим «першим рукописом» Шевченка – опубліковано в підрядкових виносках у «Кобзарі з додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина» [Прага, 1876. – С. 239–240]. Дальшу стадію роботи над віршем відбивають записані Шевченком на окремому аркуші перші шість рядків і список невідомою рукою решти тексту. Автограф, за яким О. М. Лазаревський переписав текст до «Більшої книжки», не відомий. Твір є переспівом вірша російського поета В. С Курочкіна «Для великих земли», опублікованого в журналі «Мода» [1857. – № 1; див.: Ивакин Ю. Т. Г. Шевченко и В. Курочкин: Новые материалы // Советская Украина. – 1957, № 6, с. 162-165].

Вперше надруковано за «Більшою книжкою» в «Кобзарі з додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина», де вірш приєднано під номером «IV» до поданих під спільною назвою «Молитви» віршів «Царям, всесвітнім шинкарям…», «Царів, кровавих шинкарів…», «Злоначинающих спини…». Рядки 7–8 в першодруку переставлено:

Роботящим рукам,

Роботящим умам.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 2, с. 341 (канонічний текст), с. 532 (варіанти), с. 735 (примітки).