Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Царів, кровавих шинкарів…»

Тарас Шевченко

Царів, кровавих шинкарів,

У пута кутії окуй,

В склепу глибокім замуруй.

Трудящим людям, Всеблагий,

На їх окраденій землі

Свою Ти силу ниспошли.

А чистих серцем? Коло їх

Постав Ти ангели свої,

Щоб чистоту їх соблюли.

Мені ж, о Господи, подай

Любити правду на землі

І друга щирого пошли!

25 мая [1860]


Примітки

Джерело тексту:

– список О. М. Лазаревського в «Більшій книжці» (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 67, с. 292).

Подається за «Більшою книжкою». Помилка переписувача в рядку 8 («Поставте ангели свої») виправляється за контекстом на «Постав ти ангели свої».

Дата в списку: «25 мая».

Датується за списком та його місцем у «Більшій книжці» серед творів 1860 р.: 25 травня 1860 р., С.-Петербург.

Первісний автограф не відомий. Твір є одним із трьох віршів-варіацій на ту саму тему, із спільною образно-композиційною структурою та стилістичним ладом: «Царям, всесвітнім шинкарям…», «Царів, кровавих шинкарів…», «Злоначинающих спини…».

Вперше надруковано в «Кобзарі з додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина» (Прага, 1876. – С. 238–239), де подано за «Більшою книжкою», під номером «II» й спільною для чотирьох віршів («Царям, всесвітнім шинкарям…», «Царів, кровавих шинкарів…», «Злоначинающих спини…», «Тим неситим очам…») назвою «Молитви». Рядок 8 виправлено: «Постав ти ангели свої».

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 2, с. 338 (канонічний текст), с. 732 – 733 (примітки).