Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Дівча любе, чорнобриве…»

Тарас Шевченко

Дівча любе, чорнобриве

Несло з льоху пиво.

А я глянув, подивився –

Та аж похилився…

Кому воно пиво носить?

Чому босе ходить?..

Боже сильний! Твоя сила

Та тобі ж і шкодить.


Примітки

Джерело тексту:

– список В. М. Білозерського в «Більшій книжці» (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 67, с. 289).

Подається за «Більшою книжкою».

Список не датований.

Датується за одночасно переписаним до «Більшої книжки» віршем «Ой діброво – темний гаю!..»: 15 січня 1860 р., С.-Петербург.

Автограф, з якого вірш переписано В. М. Білозерським до «Більшої книжки», не відомий. Твір позначено цифрою «І», після нього під порядковим номером «II» рукою В. М. Білозерського переписано вірш «Ой діброво – темний гаю!..» з датою «15 стичня 1860. СПб.», яка, очевидно, стосується обох цих творів.

Вперше надруковано за «Більшою книжкою» у виданні: Кобзарь Тараса Шевченка / Коштом Д. Е. Кожанчикова. – СПб., 1867. – С. 640.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 2, с. 334 (канонічний текст), с. 730 – 731 (примітки).