Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Утоптала стежечку…»

Тарас Шевченко

Варіанти тексту

Опис варіантів

Утоптала стежечку

Через яр,

Через гору, серденько,

На базар.

Продавала бублики

Козакам,

Вторговала, серденько,

П’ятака.

Я два шаги, два шаги

Пропила,

За копійку дудника

Найняла.

Заграй мені, дуднику,

На дуду,

Нехай своє лишенько

Забуду.

Отака я дівчина,

Така я!

Сватай мене, серденько,

Вийду я.


Примітки

Джерела тексту:

– чистовий автограф у «Малій книжці» (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 71, с. 350) [«Мала книжка»];

– список рукою П. О. Куліша з автографа, надісланого Шевченком для А. М. Маркевича (Інститут російської літератури (Пушкінський дім) Російської академії наук, 10745. XVI с, арк. 102);

– список рукою М. К. Шмідгофа з автографа в альбомі К. Б. Піунової (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 64) [Список М. К. Шмідгофа];

– чистовий автограф у «Більшій книжці» (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 67, с. 158);

– чистовий автограф, подарований Шевченком І. Л. Грінберг (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 766).

Подається за «Більшою книжкою».

Датується за місцем автографа в «Малій книжці» серед творів 1848 р. та часом зимівлі Аральської описової експедиції в 1848–1849 рр. на Косаралі, орієнтовно: кінець вересня – грудень 1848 р., Косарал.

Автограф, з якого вірш переписано до «Малої книжки», не відомий. До «Малої книжки» Шевченко переніс твір під № 49 у восьмому зшитку за 1848 рік орієнтовно наприкінці 1849 – на початку 1850 року (до арешту 23 квітня). На початку січня 1858 р., очевидно 4 січня, в Нижньому Новгороді, повертаючись із заслання, Шевченко переписав, найімовірніше з «Малої книжки», вірші «Утоптала стежечку…» та «Навгороді коло броду…» і надіслав з листом П. О. Кулішеві з проханням передати їх А. М. Маркевичу: «Передай оці дві пісні Маркевичу, чи не вчистив би він на їх ноту». Лист Шевченка не зберігся. Уривок з нього та тексти Шевченкових поезій П. О. Куліш навів у листі до А. М. Маркевича (Інститут російської літератури (Пушкінський дім) Російської академії наук, 10745. XVI с, арк. 102).

26 січня 1858 р., в Нижньому Новгороді, Шевченко переписав вірш, очевидно, так само з «Малої книжки» зі змінами в рядках 9, 15 до альбому К Б. Піунової.

Текст відомий з копії М. К. Шмідгофа, знятої з автографа на склі. Під текстом вірша – підпис: «Т. Шевченко» і дата запису в альбомі: «1858, 26 генваря». На наступному аркуші написано: «Оригинал находится у Екатерины Борисовны фон Шмидгоф (урожденной Пиуновой), в альбоме написанный собственноручно Т. Г. Шевченко. Копию писал М. К. Шмидгоф. Харьков, апреля 18-е дня 1862 года».

У 1858 р., не раніше 18 березня і не пізніше 22 листопада, Шевченко переніс вірш з «Малої книжки» до «Більшої книжки», зробивши те саме виправлення в рядку 15, що і при переписуванні до альбому К. Б. Піунової, а також виправивши рядок 18. В рядку 3 він закреслив описку.

Найімовірніше 1858 р., в Петербурзі, Шевченко скопіював з «Більшої книжки» вірш для співачки І. Л. Грінберг. Автограф на окремому аркуші. Вгорі над текстом – дарчий напис «Изе Гринберг». Розходжень з текстом «Більшої книжки» нема.

Вперше надруковано в перекладі російською мовою О. Плещеєва у виданні: Кобзарь Тараса Шевченка: В переводе русских поэтов. – СПб., 1860. – С. 188–189. Мовою оригіналу вперше надруковано за «Більшою книжкою» з відхиленням у рядку 17 («Отакая дівчина» замість «Отака я дівчина») у виданні: Кобзарь Тараса Шевченка / Коштом Д. Е. Кожанчикова. – СПб., 1867. – С. 486 і того ж року за цим виданням у книжці: Поезії Тараса Шевченка. – Львів, 1867. – Т. 2. – С. 240.

Відомі нам списки вірша походять від автографа, надісланого Шевченком П. О. Кулішеві 4 січня 1858 р.: у збірці «Сочинения Т. Г. Шевченка» 1862 (Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (Київ), ф. 506, оп. 1, № 4, с. 469–470), у недатованій збірці (Національний музей Тараса Шевченка, А-546). В обох цих збірках вірш «Утоптала стежечку…» переписно під № 1 у добірці з двох поезій (разом з віршем «Навгороді коло броду…») під назвою «Дві пісні Кобзаря Дармограя». Під віршами зроблено примітку з цитатою з листа Шевченка до П. О. Куліша від 4 січня 1858 р.: примечание Кобзаря. Передай оці дві пісні Маркевичу, – чи не вчистив би він на їх ноту».

Вірш є стилізацією за ритмічним взірцем народної жартівливої пісні «Ой ходила дівчина бережком…». Близькість Шевченкового твору до народної поезії відзначив П. Куліш у листі до поета від 20 січня 1858 р., На писаному після одержання віршів «Утоптала стежечку…» та «Навгороді коло броду…»: «Пісні твої дуже гарні. Невже обидві ти сам скомпонував? «Дуда» [тобто «Утоптала стежечку…» – Ред.] наче мені знакома» [Листи до Тараса Шевченка. – С. 103]. В листі від 26 січня 1858 р. Шевченко пояснив:

«Заграй мені, дуднику,

На дуду:

Нехай своє лишенько

Забуду.

Оце тілько не моє, а то вся пісня моя». Поет мав на увазі строфу з народної пісні «Ой ходила дівчина бережком…»:

Заграй мені, дударику, на дуду,

Тепер же я своє горе забуду.

[Цит. варіант з вид.: Труды этнографическо-статистической экспедиции… собранные П. П. Чубинским. – С. 1110].

Проте і попередні рядки з Шевченкового вірша дуже близькі до цієї пісні:

За три копи селезня продала,

І за копу дударика найняла.

[Там само].

Уривок з пісні «Ой ходила дівчина бережком…» Шевченко наводить у листі до Ф. М. Лазаревського (орієнтовна дата – жовтень – грудень 1852 р.) та у повісті «Близнецы».

Н. П. Чамата

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 2, с. 150 (канонічний текст), с. 445 (варіанти), с. 644 – 646 (примітки).