Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Навгороді коло броду…»

Тарас Шевченко

Варіанти тексту

Опис варіантів

Навгороді коло броду

Барвінок не сходить.

Чомусь дівчина до броду

По воду не ходить.

Навгороді коло тину

Сохне на тичині

Хміль зелений, не виходить

Дівчина з хатини.

Навгороді коло броду

Верба похилилась.

Зажурилась чорнобрива,

Тяжко зажурилась.

Плаче, плаче та ридає,

Як рибонька б’ється…

А над нею, молодою,

Поганець сміється.


Примітки

Джерела тексту:

– чистовий автограф у «Малій книжці» (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 71, с. 352) [«Мала книжка»];

– список рукою П. О. Куліша з автографа, надісланого Шевченком для А. М. Маркевича (Інститут російської літератури (Пушкінський дім) Російської академії наук, 10745. XVI с, арк. 102);

– чистовий автограф у «Більшій книжці» (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 67, с. 156).

Подається за «Більшою книжкою». Автографи не датовано.

Датується за місцем автографа в «Малій книжці» серед творів 1848 р. часом зимівлі Аральської описової експедиції в 1848–1849 рр. на Косаралі, орієнтовно: кінець вересня – грудень 1848 р., Косарал.

Автограф, з якого вірш переписано до «Малої книжки», не відомий. До «Малої книжки» Шевченко переніс твір під № 51 у дев’ятому зшитку 1848 рік орієнтовно наприкінці 1849 – на початку 1850 року (до арешту 23 квітня). При цьому він виправив описку в рядку 3, поміняв місцями слово в рядку 4. На початку січня 1858 р., очевидно 4 січня, в Нижньому Новгороді, повертаючись із заслання, Шевченко переписав, найімовірніше з «Малої книжки», вірші «Утоптала стежечку…» та «Навгороді коло броду…» і надіслав з листом П. О. Кулішеві з проханням передати їх А. М. Маркевичу. Лист Шевченка не зберігся. Уривок з нього та текст Шевченкових поезій П. О. Куліш навів у листі до А. М. Маркевича (Інститут російської літератури (Пушкінський дім) Російської академії наук, 10745. XVI с, арк. 102). Ц

У 1858 р., не раніше 18 березня і не пізніше 22 листопада, Шевченко переніс вірш з «Малої книжки» до «Більшої книжки», замінивши по одному слову в рядках 6 та 11.

Найімовірніше, з «Малої книжки» вірш було переписано до рукописного списку невідомої особи з окремими виправленнями Шевченка кінця 50-х років XIX ст., що належав Л М. Жемчужникову і не зберігся. Деякі відміни цього списку подав О. Я. Кониський. У вірші «Навгороді коло броду…» він відзначив варіант у рядку 6, що збігається з текстом «Малої книжки» [див.: Кониський О. Варіанти на декотрі Шевченкові твори // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 1901. – Кн. 1. – С. 18].

Вперше надруковано за «Більшою книжкою» з неточністю в рядках 1, 5, 9 («на городі» замість «навгороді») в журналі «Основа» (1861. – № 7. – С. 3).

Вперше введено до збірки творів у виданні: Кобзарь Тараса Шевченка / Коштом Д. Е. Кожанчикова. – СПб., 1867. – С. 484 і того ж року у виданні: Поезії Тараса Шевченка. – Львів, 1867. – Т. 1. – С. 228, де текст вірша подано за «Основою».

Відомі нам списки твору походять від таких джерел:

1. Від автографа, надісланого Шевченком П. О. Кулішу 4 січня 1858 р., походить список у недатованій збірці (Національний музей Тараса Шевченка, А-546). Вірш «Навгороді коло броду…» переписано тут під № 2 у добірці з двох поезій (разом з віршем «Утоптала стежечку…») під назвою «Дві пісні Кобзаря Дармограя». До віршів зроблено примітку з цитатою з листа Шевченка до П. О. Куліша: «Примечание Кобзаря. Передай оці дві пісні Маркевичу, – чи не вчистив би він на їх ноту». Список збігається з автографом твору У «Малій книжці».

2. Від першодруку в «Основі» походять списки в збірці «Сочинения Т. Г. Шевченка» 1862 (Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (Київ), ф. 506, оп. 1, № 4, с. 470–471), у рукописному «Кобзарі» другої половини XIX ст. (Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, І. 7450, арк. 11 звор.); від перших прижиттєвих публікацій – у рукописних «Кобзарях» – 1865, переписаному Д. Демченком (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 81, арк. 43–43 звор.), 1866 (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 842, арк. 47) та ін.

Сюжет вірша грунтується на народнопісенному мотиві про зраджену дівчину (див. пісні «Загуділи голуби на дубі…», «Вийду я на двір білими ніженьками…», «Зелененький мій барвіночок…», «В огороді хмелинонька…»). Наводимо останню пісню:

В огороді хмелинонька

Грядки устилає;

Промеж людьми дівчинонька

О, горько ридає.

Що ж хмелина зелененька,

Що не в’ється вгору?

Що ж дівчина молоденька

Проклинає долю?

Як хмелині вгору виться –

Тичини немає!

Як дівчині не журиться –

Козак покидає!

[Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем. – М., 1827. – С. 50; цей же текст у кн.: Народные южнорусские песни / Издание Амвросия Метлинского. – К., 1854. – С. 79].

Заключна строфа Шевченкового вірша перегукується з піснею «Ой погубила горлиця дітей…»:

Ой погубила горлиця дітей,

Об доріженьку б’ється,

Знати козака, превражого сина,

Що з дівчини сміється.

Текст пісні разом з нотами надруковано в «Записках о Южной Руси» (СПб., 1857. – Т. 2. – С. 250) в публікації «Малороссийские песни, положенные на ноты для пения и для фортепиано А. Н. Маркевичем». Можливо, саме в зв’язку з цією публікацією Шевченко і надіслав вірші «Навгороді коло броду…» та «Утоптала стежечку…» А. Маркевичу з проханням покласти їх на музику.

Н. П. Чамата

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 2, с. 152 (канонічний текст), с. 446 (варіанти), с. 647 – 649 (примітки).