Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

3. «Солодким медом да солодким вином кубки наповняли…»

Солодким медом да солодким вином кубки наповняли,

А й у той час Сем[ена] П[алія] й на бенкет зазвали.

Ой як крикн[ув] пес М[азепа] на свої лейтари –

Возьміть, возьм[іть] С[емена] П[алія] й забийте в кайдани.

Ой забив же у кайдани да вкинув в темни[цю],

А сам їде пес Мазепа к осуд[ару] на столицю.

Не я ж тобі, велик осудару, не я тобі змєна,

Змєна ж тобі, велик осудару, [в]ід Пал[ія] Семена.

Ой як зійшов П[алій] С[емен] на високу могилу –

Стійте, молодці, не лякайтесь, ще ж я не загинув.

Ой як крикнув да великий сударь сидя на столиці,

Біжіть, біжіть, випускайте Палія з темниці,

Нехай біжить, не пускає шведа на столицю.

Ой як зійшов П[алій] С[емен] на високу могилу –

Стійте, молодці, не лякайтесь, ще ж я не загинув.

Ой іще хміль зелененький з землі витикався,

А вже Палій Семен з шведом войовався.

Ой уже хміль зелененький з тичини додолу,

Не пускає С[емен] П[алій] а шв[еда] додому.

[13 червня 1843. Межигір’я. На Дніпрі]


Примітки

Джерело тексту:

– запис П. О. Куліша в альбомі Шевченка 1839–1844 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 106, арк. 22 зв. – 22]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується орієнтовно на підставі одночасно зробленого в альбомі Шевченка запису пісні «В Макарові, славнім місті, пророчисте свято…», датованого «Межигорье. На Днепре, 1843, июня 13»: 13 червня 1843 р., Межигір’я.

Рядки 12–13 та 14–17 вперше надруковані неточно в статті В. Горленка «Альбомы и рисунки Шевченка в собрании В. В. Тарновского» [Киевская старина. – 1886. – № 2. – С. 405].

Вперше надруковано повністю з неточностями в статті Д. Ревуцького «Шевченко і народна пісня» [збірник «Пам’яті Т. Г. Шевченка». – С. 467].

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 257.

Численні варіанти пісні опубліковані у виданні: Історичні пісні / За редакцією М. Т. Рильського і К. Г. Гуслистого. – К., 1961. – С. 320–321, 332.

Крім цього запису варіанта пісні про С. Палія, в альбомах Шевченка є ще два записи пісень про Палія – «Семене Палію! А що ж бо ти робиш…» та «Під городом під Солидоном…».

Палій Семен – Гурко Семен Пилипович (40-ві роки XVII ст. – 1710) – фастівський полковник, один з керівників національно-визвольної боротьби козацтва Правобережної України XVII – початку XVIII ст.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)