Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

29. «Зійшла зоря ізвечора, да й не назорилася…»

Зійшла зоря ізвечора, да й не назорилася,

Прийшов милий із походу, я й не надивилася.

Переночуй, мій миленький, хоч нічку зі мною.

Ой рад би я ночувати ще й другую з тобою,

Да боюся, моя мила, щоб походу не втерять.

Ти думаєш, мій миленький, що я рано не встаю,

А я тебе, мій миленький, чуть на зорі ізбужу:

Устань, устань, мій миленький, вже на дворі біли[й] день.

А вже ж твої вороні коні поосідлані стоять,

А вже ж твої молоді слуги поубирані сидять.

Ой гиля, сірі гуси, да на жовтий пісок,

Зав’язала головоньку, я ж думала на часок.

Ой гиля, сірі гуси, ой гиля на ріку,

Зав’язала головоньку, не розв’яжу довіку;

Ой гиля, сірі гуси, ой гиля на Дунай,

Зав’язала головоньку, тепер сиди та й думай.

Ой гиля, сірі гуси, ой гиля на море,

Зав’язала головоньку, горе ж мені да й горе!


Примітки

Джерело тексту:

– запис рукою П. О. Чуйкевича в альбомі Шевченка 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 8 зв. – 9]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі попереднього і наступного записів в альбомі пісень «Пливе щука з Кременчука, тече собі стиха… » та «Ой, Кармелюче, по світу ходиш…», зроблених рукою П. Чуйкевича, датованих «Каменец-Подольский. 3 окт[ября] 1846 р.» та «Кам’янець. 1846 літа, 3 октября», орієнтовно: 3 жовтня 1846 р., Кам’янець-Подільський.

Рядки 1–2 вперше надруковано в статті Я. Забіли «Автографи і нові твори Т. Г. Шевченка, знайдені в архіві департаменту поліції» [Україна. – Т. 3. – № 7/8. – С. 11].

Вперше надруковано повністю у статті Д. Ревуцького «Шевченко і народна пісня» [збірник «Пам’яті Т. Г. Шевченка». – С. 480] з помилковим твердженням, ніби рядки 1–10 записані рукою Шевченка.

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 269–270.

Запис є народною контамінацією двох пісень: перша – «Зійшла зоря ізвечора…» – рядки 1–10; друга – «Гиля, гиля, сірі гуси…» – рядки 11–18. Подібні контаміновані варіанти є у виданні: Труды этнографическо-статистической экспедиции… собранные П. П. Чубинским. – Т. 5. – С. 334. – № 138-А; С. 335. – № 138-Б; С. 274. – № 536; С. 354. – № 693.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)