Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

12. «Чи я тобі не казала…»

Чи я тобі не казала

І не говорила.


Примітки

Джерело тексту:

– запис Шевченка в альбомі 1845 р. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 107, третя сторінка обкладинки]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі дати альбому № 107, орієнтовно: 1845 р.

Вперше надруковано у виданні: Опис рукописів Т. Г. Шевченка. – С. 238.

До зібрання творів Т. Шевченка вводиться вперше. Наступні два рядки запису густо закреслені, прочитати їх не вдалося.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)