Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

26. «Ще не світ, ще й не світає…»

Ще не світ, ще й не світає,

А вже Гнатко з Кравчиною коники сідлає.

Посідлавши кониченьки, сів горілки пити,

Наїхали вражі ляшки, що нігде й ступити.

І склалося два ляшеньки навкрест шабельками,

Утікав Гнатко з Кравчиною попід рученьками.

Одна нога у саф’яні, а другая боса;

Став Гнатко з Кравчиною стиха промовляти:

Ходім жидків, ходім ляшків грабовати.

Лядськая віра добра, – нас Бог покарає,

А жидівська проклятая марно пропадає.


Примітки

Джерело тексту:

– запис невідомою рукою в альбомі Шевченка 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 37 зв. – 37]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі одночасно зробленого тією ж рукою в альбомі запису пісні «Під городом під Солидоном…», датованого «1846 – Іюля 15», орієнтовно: 15 липня 1846 р.

Рядки 1–2 вперше надруковано в статті Я. Забіли «Автографи і нові твори Т. Г. Шевченка, знайдені в архіві департаменту поліції» [Україна. – 1907. – Т. 3. – № 7/8. – С. 6].

Вперше повністю надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6 т. – Т. 6. – С. 330.

Варіант пісні опубліковано у виданні: Збірник українських пісень / Зібрав і у ноти завів М. Лисенко. – Вип. 1. – К., 1890. – С. 13.

Гнатко – Гнат Голий – запорозький козак, один із керівників гайдамацького руху на Правобережній Україні у 30–40-х роках XVIII ст.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)