Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

01.1850 р. До О. І. Бутакова

Січень 1850 р. Оренбург

Веневитинова и Кольцова, в одном переплете.


Примітки

Подається за автографом на звороті сепії «Казахський хлопчик розпалює грубку» (Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 743).

Вперше надруковано в книжці: Шагинян М. Шевченко. – М., 1941. – с. 202.

До зібрання творів уводиться вперше.

Після завершення робіт по опису Аральського моря О. І. Бутаков у січні 1850 р. виїхав з Оренбурга до Петербурга. В цей час Шевченко подарував йому сепію «Казахський хлопчик розпалює грубку» і на звороті її записав прохання прислати йому твори Д. В. Веневітінова і О. В. Кольцова, занотувавши тільки: «Веневитинова и Кольцова в одном переплете». Це прохання записав до свого щоденника О. І. Бутаков: «В Москве Тарасию простые синие очки с боковыми стеклами и сочин. Веневитинова и Кольцова» [Шагинян М. Тарас Шевченко. – М., 1946. – С. 252].

Чи прислав О. І. Бутаков Шевченкові згадане видання, відомостей нема. Серед книжок, відібраних у Шевченка під час арешту 1850 р., цього видання не було [Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. – с. 188].

Веневітінов Дмитро Володимирович (1805 – 1827) – російський поет і критик, один з ініціаторів створення «Товариства любомудрія» (1823). Його романтична поезія захоплювала своєю філософською спрямованістю. З нею Шевченко, очевидно, ознайомився ще в 1830-х роках.

Кольцов Олексій Васильович (1809 – 1842) – російський поет. У листі від 1 лютого 1848 р. Шевченко просив А. І. Лизогуба прислати йому твори О. В. Кольцова.

В. Є. Шубравський

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 53 (текст), с. 349 – 350 (примітки).