Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

10.01.1847 р. До О. М. Бодянського

Борзна

Осип Максимович!

Сей панич суть предобрий і предорогий наш земляк; дак приміте його так, як і мене самого.

П. Куліш, рука власна

1847, ст[ичня] 10.

Істинно.

Т. Шевченко

На звороті:

Його високоблагородію Осипу Максимовичу Бодянському против арбатского съезжего дома, в доме Дзюма, Дзыма albo coś podobnego. Узнать в лавке «Москвитянина» или на обертке «Чтений». От П. Кулиша.


Примітки

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 99, № 72, арк. 43).

Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1897. – № 10. – с. 35).

До зібрання творів вводиться вперше.

Лист написаний рукою П. О. Куліша. Шевченкові належить приписка «Істинно» та підпис «Т. Шевченко». Про перебування Шевченка на Чернігівщині в січні – лютому 1847 р. див. його лист до М. І. Костомарова від 1 лютого 1847 р.

Сей панич суть предобрий і предорогий наш земляк… – Ідеться про чиновника канцелярії київського, подільського і волинського генерал-губернатора, вченого, згодом педагога Миколу Івановича Гулака (1822 – 1899).

Узнать в лавке «Москвитянина…» – «Москвитянин» – літературний журнал, що видавався у Москві в 1841 – 1856 рр. Мав історичний відділ, в якому співробітничав і О. М. Бодянський.

на обертке «Чтений». – «Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете» – видання Московського товариства історії та старожитностей російських. О. М. Бодянський з 1845 р. був секретарем цього товариства і редактором «Чтений».

Н. П. Чамата

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 221 – 222 (текст), с. 534 (примітки).