Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

8.11.1849 р. До А. І. Лизогуба

Оренбург Оренбург. Ноября 8. 1849.

Друже мій єдиний! позавчора вернувся я із того степу киргизького та моря Аральського до Оренбурга та й заходився оце писать до тебе. Пишу, а ще і сам добре не знаю, чи живий ти на світі, чи здоровий, бо вже оце трохи чи не півтора року, як ми не переписались з тобою ані одним словом, а за таке время багато води у море утекло. Може, і у вас кого не стало, бо холера, кажуть, здорово-таки косила. Коли живий ти та здоровий, то напиши до мене, друже мій, не гаючись, то я тойді вже і одпишу до тебе, геть усе порозказую, як мене носило по тому морю, як я у степу отім безкраїм пропадав. Геть усе розкажу, нічого не потаю. А тепер поки що поклонись од мене всему дому вашему і добрій В[арварі] Н[іколаєвні], скажи їй, що я живий, здоровий і коли не дуже щасливий, то принамені веселий.

Оставайся здоров, не забувай на безталанні Т. Шевченка.

На звороті:

Адрес. В г. Оренбург, его благородию Карлу Ивановичу Герну в Генеральный штаб с передачею.


Примітки

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 180).

Вперше надруковано в книжці: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. – С. 75.

Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. – СПб., 1911. – Т. 2. – С. 360.

позавчора вернувся я із того степу киргизького та моря Аральського… – У складі Аральської описової експедиції Шевченко пройшов від Орської фортеці до Раїмського укріплення з 11 травня по 19 червня 1847 р. і з Раїмського укріплення до Оренбурга з 9 жовтня по 31 жовтня 1849 р.

холера, кажуть, здорово-таки косила. – Йдеться про спалах епідемії холери в 1847 – 1848 рр., що охопила й деякі території Оренбуржчини. Від холери 1848 р. померла сестра Шевченка Катерина та її чоловік А. Г. Красицький. Перебуваючи в Раїмі у січні – квітні 1849 р., Шевченко познайомився і заприятелював з прапорщиком Нудатовим Ерастом Васильовичем (1828 – бл. 1900), якого покарали висилкою з Оренбурга в Раїмське укріплення за те, що з керованої ним групи арештантів, котрі копали могили і ховали померлих від холери, утекло дев’ять чоловік. Саме від Е. В. Нудатова поет міг наслухатися про страшні картини епідемії, що знайшло відображення в його поезії «Чума».

Варвара Ніколаєвна – В. М. Репніна.

его благородию Карлу Ивановичу Герну… – Шевченко познайомився з К. І. Герном (1816 – ?) 21 травня 1848 р. в укріпленні Карабутак під час переходу з Орської фортеці до Раїмського укріплення.:

В. Є. Шубравський

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 47 (текст), с. 344 – 345 (примітки).