Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

20.09.1846 р. До київського, подільського і волинського генерал-губернатора Д. Г. Бібікова

Київ 20 сентября 1846 года Киев.

Его высокопревосходительству господину

киевскому военному, подольскому и волынскому

генерал-губернатору генерал-адъютанту

и кавалеру Бибикову

Свободного художника Шевченка

Рапорт

Из числа выданных мне 28 ноября 1845 года из канцелярии вашего высокопревосходительства ста пятидесяти рублей серебром, для некоторых разысканий в Полтавской губернии, издержано мною: на прогоны тридцать один рубль тридцать шесть копеек и кормовых шестьдесят четыре рубля восемьдесят копеек серебром, оставшиеся за сим пятьдесят три рубли восемьдесят четыре копеек серебром и расходную тетрадь вашему высокопревосходительству при сем имею честь представить.

Свободный художник Т. Шевченко


Примітки

Подається за оригіналом (Національний музей Тараса Шевченка, № а-53, арк. 19 – 19 звор.). Рукопис невідомої особи з підписом Шевченка: «Свободный художник Т. Шевченко».

Вперше надруковано в збірнику: Пам’яті Т. Г. Шевченка. 36. ст. до 125-ліття з дня народження. 1814 – 1939. – К.: Вид-во Академії наук УРСР. – 1939. – с. 561.

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. – К., 1957. – Т. 6. – с. 238.

Бібіков Дмитро Гаврилович (1792 – 1870) – київський, подільський і волинський генерал-губернатор. У 1852 – 1855 рр. – міністр внутрішніх справ. Йому була підпорядкована Тимчасова комісія для розгляду давніх актів, у якій в 1845 – 1847 рр. Шевченко працював художником.

Т. М. Різниченко

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 229 (текст), с. 540 (примітки).