Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

26.03 – 4.04.1844 р. До С. О. Бурачка

С.-Петербург

Христос воскрес!

Спасибі вам за оцей «Молодик». Коли маєте ви ще остатні книжки цього «Молодика», то дайте, будьте ласкаві, прочтенія ради. Окроме малоросійського, цей я маю, та ще коли є зайвий новий «Ма[як]», то теж дайте. Та [дайте ще], коли готова коректура, що для мене; білш нічого. Бувайте здорові. Я щось трохи недомагаю. А може, увечері зайду, як трохи полегша.

Щирий ваш Т. Шевченко

На звороті:

Его высокородию Степану Онисимовичу Бурачку. В 14 линии, в доме Мальгиной.


Примітки

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 127). Папір на зламі листа в куті перетлів і випав. Слова в квадратових дужках відновлюються за контекстом.

Датується за змістом листа, що вказує на Великодні свята, які 1844 р. припадали на 26 – 31 березня, та часом перебування Шевченка в Петербурзі 1844 р., орієнтовно: 26 – 31 березня 1844 р., С.-Петербург.

Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. – К., 1957. – Т. 6. – с. 31.

Спасибі вам за оцей «Молодик». – У 1843 р. з’явилося три книжки «Молодика». Оскільки четверта книжка вийшла 1844 р. (цензурний дозвіл від 22 березня 1844 р.) і С. Бурачок не міг ще її прислати, а друга книжка з українським відділом у поета була, – йдеться про третю книжку.

новий «Ма[як]»… – Поет має на увазі третій номер журналу за 1844 р.

Та [дайте ще], коли готова коректура… – У четвертому номері «Маяка» 1844 р. друкувалася поема Шевченка «Бесталанный» («Тризна»).

В. Є. Шубравський

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 26 (текст), с. 320 (примітки).