Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Державний кулак

Тарас Шевченко. Державний кулак

Т.Г.Шевченко. Байгуші під вікном («Державний кулак»). Папір, сепія. [Новопетровське укріплення]. [10.VI 1855 – 21.IV 1856].

Байгуші – найбідніші казахські діти-жебраки – зображені під вікном офіцерського флігеля в Новопетровському укріпленні.

Опис та репродукція подаються за фотографією, що зберігається в Державному музеї Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ [інв. № ф – 1], виконаною краківською фірмою А. Шуберта.

На паспарту під фото чорнилом напис: «Государственный кулак». Картина рис. Т. Шевченком в Оренбурзі, віднайдена і репродукована заходом Товариства «Академічна громада» у Кракові.

Згадку про Оренбург в написі під фото, як про місце створення малюнка, слід вважати помилковою або розглядати її як узагальнену назву місця заслання Шевченка, де він зустрічався з засланцями-поляками.

Датування малюнка 1848 р. [С. Є. Раєвський, Життя і творчість художника Тараса Шевченка, X., 1939, табл. 45], 1853 р. [О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів – Москва, 1914, стор. 69, № 477] та 1854 – 1857 рр. [Є. П. Кирилюк, Тарас Григорович Шевченко, К., 1951, репр. між стор. 64 – 65] заперечується наявністю легкого начерку одного з байгушів на одному з аркушів рукопису повісті «Близнецы» [не репродукується з технічних причин; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, відділ рукописів, ф. 1, № 90, арк. 452 – 461]. Час написання повісті визначається між 10.VІ 1855 і 20.VII 1856 р.

Бр. Залеський в листі до Шевченка з Оренбурга від 8.VI 1856 р. пише про те, що він надсилає три фотографії: «Сигизмунда и 2 экземпляра киргизских мальчиков» [«Киевская старина», 1897, кн. III, стор. 460]. Начерк одного з байгушів у рукопису повісті «Близнецы» (1855 – 1856 рр.) дає підставу припускати, що в листі Бр. Залеського мова йде саме про це зображення киргизьких хлопчиків, що жебрачать під вікном.

Надіслані фотографії були відповіддю на прохання Шевченка, висловлене 21.IV 1856 р.: «…посылаю тебе два куска шерстяной материи; любой из них выбери себе на память обо мне, а другой продай и пришли фотографии» і повторене у листі від 20.V 1856 р.

Отже, малюнок «Байгуші під вікном», очевидно, був надісланий Шевченком в Оренбург Бр. Залеському 21.IV 1856 р. Цей день слід вважати кінцевою датою виконання малюнка, початкова дата визначається початком роботи над повістю «Близнецы» – 10.VI 1855 р.

В літературі зустрічається під назвами: «Киргизские дети» [«Каталог предметов малорусской старины и редкостей коллекции В. В. Тарновского», вып. I, К., 1893, стор. 31, XVI, 16], «Байгуші» [С. Є. Раєвський, Життя і творчість художника Тараса Шевченка, X., 1939, стор. 71 і табл. 45], «Державний кулак» [Тарас Шевченко, Повна збірка творів в трьох томах. Том II, Повісті, К., Держлітвидав, 1949, репр. між стор. 208 – 209].

Попередні місця збереження: власність доктора К. (у Кракові).

Сучасне місце збереження оригіналу не встановлено. Існує інше зображення байгушів.

І. М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1964 р., т. 9, № 45 (зображення), с. 29 (примітки).

Додаткові зображення