Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Новопетровське укріплення з моря (2)

Тарас Шевченко. Новопетровське…

Т.Г.Шевченко. Новопетровське укріплення з моря. Папір, акварель (12,3 × 30,6 см). [Новопетровське укріплення]. [1856 – 13.V 1857]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 496.

На звороті зліва внизу чорнилом напис рукою автора: 1. Новопетровское укрепление съ моря.

Малюнок виконано з боку гавані. На піщаній косі біля входу в бухту – маяк. На третьому плані – два маяки та укріплення.

Нумерація та авторська назва на звороті акварелі свідчать про те, що це один із 17 малюнків, надісланих Шевченком Бр. Залеському для «Віленського альбома» (див. № 3, 7, 9, 12, 5960).

В листі від 2.III 1857 р. Залеський запропонував Шевченкові передати його малюнки Я. К. Вільчинському, видавцеві «Віленського альбома», для літографування. Цього листа Шевченко одержав 10 травня і зразу ж відповів: «…для виленского альбома пришлю несколько штук из нашего каратауского вояжа и из здешних окрестностей, а что пришлю, о том напишу». Очевидно, протягом кількох днів Шевченко встиг закінчити частину малюнків, а частину (а саме кара-тауські пейзажі) використав готових, тому що 13 травня він дописує до цього ж листа:

«Посылаю тебе 17 штук для в[иленского] а[льбома]. Выбери из них, которые тебе покажутся лучшими и пригоднейшими к делу, и сам назначь им цену, какую найдешь приличною. Поторгуйся, мне теперь более, нежели когда, деньги необходимы… Если бы заплатили по 15 рублей, я был бы более нежели доволен… Форму и величину 17 штукам можно дать одну, это не повредит эффекту: – такую, например, как 17 № Кочак».

Оскільки видавець альбома виїхав в цей час за кордон, Бр. Залеський не зміг запропонувати йому малюнки Шевченка і, не бажаючи продавати поодинці, надіслав їх для продажу С. Сераковському.

В грудні 1857 р. акварелі були куплені за 250 крб. В. В. Тарновським (засновником музею), Г. П. Ґалаґаном і С. О. Галаган (гроші за них Шевченко одержав 3 січня 1858 р. [Див. лист. В. В. Тарновського (сина) до батька від 15.XI 1857 р. та лист В. В. Тарновського (батька) до сина від 28.ХІ того ж року (Чернігівський історичний музей, відділ фондів)]).

Із збірки Тарновського до Державного музею Т. Г. Шевченка надійшло 7 акварелей з авторськими назвами на звороті і нумерацією їх, зробленими Шевченком одночасно, – це краєвиди Новопетровського укріплення та місцевостей, зарисовки яких виконав Шевченко під час Кара-тауської експедиції, – що дає підставу віднести їх до числа надісланих Бр. Залеському для «Віленського альбома». В каталог музею В. В. Тарновського ці сім акварелей внесені послідовно, відповідно до авторської нумерації, що дало підставу до цієї ж серії віднести малюнок «Новопетровське укріплення з Хівінського шляху», хоча на ньому авторський номер відсутній. Місцезнаходження останніх 10 малюнків не встановлено.

Даний малюнок є першим в цій серії, що має на звороті авторську назву і нумерацію. В літературі невірно зазначалося про наявність літери «Ш» на звороті, насправді ж це цифра «1», що частково просвічувала крізь паперову наклейку.

В літературі зустрічається під назвами: «Новопетровський форт з боку моря» [О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів – Москва, 1914, стор. 64, № 380], «Новопетровська фортеця… Вигляд з моря» [Л. Карачевська, Виставка Т. Шевченка, Чернігів, 1930, стор. 19, № 36], «Новопетровська кріпость з моря» [М. Г. Бурачек, Великий народний художник, X., 1939, табл. XLIII], «Новопетровський форт з моря» [Т. Г. Шевченко. До 125-річчя з дня народження. Матеріали для проведення ювілею в бібліотеках, К. – X., 1939, стор. 38].

Попередні місця збереження: Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 258, Чернігівський історичний музей, Інститут Тараса Шевченка, Харків – Київ, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

1929 р. малюнок експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 19, № 36), 1939 р. – на Республіканській ювілейній шевченківській виставці, Київ (Каталог, № 229), 1951 р. – на виставці образотворчого мистецтва Української РСР в Москві (Каталог, стор. 105).

Г. П. Паламарчук

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1964 р., т. 9, № 58 (зображення), с. 36 (примітки).