Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Т. Г. Шевченко і казахський хлопчик

Тарас Шевченко. Т. Г. Шевченко і…

Т.Г.Шевченко. Т. Г. Шевченко і казахський хлопчик, що грається з кішкою. Брістольський папір, сепія (25,3 × 19,7 см). [Новопетровське укріплення]. [Літо 1856 – IV 1857]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 833.

Справа внизу сепією рукою Шевченка позначено: Т.

В кінці квітня – на початку травня 1857 р. малюнок було надіслано через Бр. Залеського і С. Сераковського з дарчим написом А. І. Толстій. Тому напис «Т» можна вважати залишком дарчого напису.

За характером пейзажу на другому плані початкова дата виконання малюнка визначається літом 1856 р., після одержання Шевченком в кінці квітня першого листа від А. І. Толстої, яка обіцяє вжити заходів для його визволення [див. М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченко, К., 1882, стор. 88 – 89].

У встановленні кінцевої дати прийнято до уваги, що 8.V 1857 р. Шевченко писав Бр. Залеському про малюнок для А. І. Толстої, як про надісланий раніше: «Вместе с семенами послано тебе и мое рукоделье, три штуки. Две для твоего собственного употребления, т. е. для продажи по твоему усмотрению, а третья с надписью для графини Т[олстой], которую и прошу тебя немедля переслать…».

В листах до Бр. Залеського від 10.VIII та М. М. Лазаревського від 19.Х 1857 р. Шевченко також згадував про цей малюнок, називаючи його «Киргизям». У відповідь на останнього листа Лазаревський писав: «Графиня показывала мне твоего Киргиза с твоим поличьем и хвастала, что показывала многим и все хвалят» («Киевская старина», 1901, кн. II, стор. 291).

В «Каталоге музея украинских древностей В. В. Тарновского» [т. II, Чернигов, 1900, стор. 184, № 307] малюнок датувався часом перебування Шевченка в Новопетровському укріпленні – 1850 – 1857 рр. Пізніші джерела звужують час виконання малюнка до 1853 – 1857 рр. [С. Є. Раєвський, Життя і творчість художника Тараса Шевченка, X., 1939, репр. табл. 57; на стор. 71 цієї ж книги малюнок помилково віднесено до часу Аральської експедиції]

Попередні місця збереження: власність А. І. Толстої, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 307, Чернігівський історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків, Центральний державний музей Т. Г. Шевченка, Київ.

1929 р. експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 20, № 56), 1939 р. – на Республіканській ювілейній шевченківській виставці, Київ (Каталог, № 220), 1951 р. – на виставці образотворчого мистецтва Української РСР в Москві (Каталог, стор. 105).

І. М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1964 р., т. 9, № 56 (зображення), с. 34 – 35 (примітки).

Додаткові зображення