Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Живописна Україна (1844 р.)

Тарас Шевченко

«Живописная Украйна». Випуск офортів. Санкт-Петербург [XI] 1844.

На лицевій стороні обкладинки надруковано: Живописная Украйна Тараса Шевченка. СанктПетербург. 1844.

Випуск складається з шести офортів: «У Києві», «Видубецький монастир», «Судня рада», «Старости», «Казка», «Дари в Чигрині 1649 року». В офортах всі підписи, дати і написи зроблені Шевченком.

Приступивши до роботи над виданням, Шевченко одночасно звертається листовно до різних осіб з проханням допомогти йому розповсюдити «Живописную Украйну». В подібному листі від 1.Х 1844 р., адресованому чернігівському цивільному губернатору П. І. Гессе, він пояснює мету задуманого видання:

«Мне кажется, будь родина моя самая бедная, ничтожная на земле – и то бы она мне казалась краше Швейцарии и всей Италии. Те, которые видели однажды нашу Краину, говорят, что желали бы жить и умереть на ее прекрасных полях. Что же нам сказать ее детям? Должно любить и гордиться своею прекраснейшею матерью. Я как член ее великого семейства служу ей ежели не на существенную пользу, то по крайней мере на славу имени Украины. Обладая в мале искусством в живописи, предпринял я издание, названное мною «Живописная Украина».

Роботу над підготовкою малюнків до задуманого видання Т. Г. Шевченко почав у 1843 р. під час першої подорожі на Україну. З цих підготовчих робіт збереглися ескізи, етюди і начерки.

Повернувшись до Петербурга в березні 1844 р., Шевченко почав працювати над підготовкою до видання «Живописной Украины».

В листі до О. М. Бодянського від 6 – 7 травня 1844 р. він повідомляє: «Три естампи уже готові – «Печерська Київська криниця, Судня в селі рада і Дари Богданові і українському народові».

Три інші офорти – «Видубецький монастир», «Старости» та «Казку» Шевченко мав закінчити в серпні: «…ще три будуть готові у августі» (Лист до О. М. Бодянського від 29.VI 1844 р.). Проте в серпні Шевченко зміг закінчити лише офорт «Казка», про що свідчить опублікована в газ. «Северная пчела» об’ява (24.VIII 1844). Щоб остаточно закінчити роботу над виданням, в цьому ж місяці Шевченко звернувся до Товариства заохочування художників з проханням надати йому грошову допомогу:

«…беру смелость просить о помощи в предпринятом мною деле. И почту себя счастливым, ежели общество благоволит мне дать возможность от[п]ечатать первые два выпуска, состоящие из 6-ти эстампов, в количестве 600-т экземпляров, и соизволит принять от меня 100 или более экземпляров моего издания».

Товариство заохочування художників надало Шевченкові допомогу в сумі 300 крб. Як свідчить лист Шевченка до Я. Г. Кухаренка, всі шість офортів вийшли з друку в кінці листопада 1844 р.: «На тім тижні вийде 6-ть картин…» (Лист до Кухаренка від 26.ХІ 1844 р.).

На підставі цього листа і визначено остаточну дату виходу в світ «Живописной Украины».

Загальна кількість відбитків, зроблених Шевченком у 1844 р., не встановлена.

Л. І. Внучкова

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 1, с. 36 – 38 (примітки).