Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Альбом 1839 – 1843 рр.

До альбома входять рисунки 1839–1842 рр., виконані художником у Петербурзі (ескізи ілюстрацій до «Истории Суворова» М. О. Полевого, до поеми О. С. Пушкіна «Полтава», начерки на теми поетичних творів Т. Г. Шевченка та ін). Переважна ж більшість рисунків виконана на Україні під час першої подорожі 1843 р. (краєвиди Києва, типи селян і численні ескізи, етюди та начерки до «Живописной Украины», «Селянської родини» тощо). Рисунки виконано олівцем, в окремих випадках – тушшю-пером.

О. П. Новицький у неопублікованій праці «Малярські твори Тараса Шевченка» [К., 1936] датував альбом 1842–1843 рр. Наявність в ньому ряду ескізів та начерків до «Истории Суворова» М. О. Полевого, до картини Т. Шевченка «Катерина», до рисунка на тему однойменної поеми «Слепая» та ескіза до «Панни Сотниківни» Г. Ф. Квітки-Основ'яненка, час створення яких визначається 1841 – 1842 рр., начерка «На лекції з анатомії», датованого 1840–1841 рр., начерків бур'янів та ескіза «Марія» до поеми О. С. Пушкіна «Полтава», виконаних 1840 р., і, нарешті, зарисовок натурщика, зроблених в 1839–1842 рр., – все це поширює хронологічні рамки альбома.

Альбом має дві нумерації: одна, проставлена вгорі аркуша і зроблена чорним чорнилом, нумерує аркуші (враховуючи і форзаци), друга – на нижніх кутах аркуша, синім чорнилом нумерує сторінки (в цій нумерації є помилки, пропуски і повторення).

Згідно з верхньою нумерацією альбом має 28 аркушів. Розмір першого аркуша – 17,6 × 26,2 см, всіх останніх – 17,6 × 26,5 см. Між другим і третім аркушами є залишки аркуша, який був вирізаний до нумерації альбома. Місцезнаходження його не встановлено, і чи був на ньому рисунок, не відомо. До нумерації, крім того, між третім і четвертим аркушами був вирваний аркуш з рисунком «У Києві», який зберігається в Київському державному музеї Т. Г. Шевченка. Аркуш 14-й був вирізаний після нумерації і зберігається також в Київському державному музеї Т. Г. Шевченка (ескіз до «Судньої ради» та рисунок «Хата батьків Т. Г. Шевченка в с. Кирилівці»). Лицьовий бік аркушів 8, 11, 15, 27 та зворот аркуша 26-го – чисті; починаючи із звороту аркуша 21-го до звороту аркуша 24-го – вірші написані обернено до рисунків. Рисунки на аркушах 19, 21 та на звороті аркушів 18, 20 дано також обернено.

Оправа з коричневого паперу, корінець та кути шкіряні, форзаци із зеленого паперу. Розмір оправи 18,4 × 27 см.

В «Каталоге музея украинских древностей В. В. Тарновского» альбом зареєстрований під № 143 без посторінкового опису рисунків та без їх назв. В реєстрі творів Т. Г. Шевченка в монографії О. Новицького «Тарас Шевченко як маляр» (Львів – Москва, 1914) згадані лише окремі рисунки цього альбома під описовими назвами.

Місця збереження: власність В. В. Тарновського, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 143, Чернігівський обласний історичний музей, Інститут Тараса Шевченка, Харків; Інститут літератури АН УРСР ім. Т. Г. Шевченка (Київ), інв. № 106.

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, с. 1 – 2.