Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Дві дівчини

Тарас Шевченко. Дві дівчини

Т.Г.Шевченко. Дві дівчини. Папір, офорт, акватинта 14,6 × 10,7 см; 20,8 × 13 см; (31,6 × 21,6 см ). [Санктпетербург]. [Не раніше V] 1858. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 655.

Справа внизу на зображенні офортним штрихом напис; Т. Шевченко 1858.

Під зображенням рукою Шевченка олівцем напис: Александры Михайловны Кулишъ Т. Шевченко.

Один з перших офортів-акватинт, виконаних Шевченком після заслання. Дата уточнюється на підставі запису Шевченка у щоденнику від 3 травня 1858 р.: «…принимаюсь за опыты, а потом за Мурильо». В. І. Касіян висловив припущення, що це попередні вправи Шевченка перед роботою над офортом-акватинтою «Свята родина» [див. «Офорти Тараса Шевченка», Київ, 1963, стор. 17 – 20]. Г. Честахівський виконання цього сюжету пов’язує з часом проживання Шевченка в Академії художеств [«Киевская старина», 1895, кн. II, стор. 142 – 143].

Крім даного естампа, в Національному музеї Тараса Шевченка є ще три примірники цього офорта різних станів роботи. В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР є пробний відтиск даного офорта першого стану роботи [ф. 1, № 110].

Ескізи до цього офорта, виконані олівцем та тушшю, див. № 69, 99. Відомо також про існування підготовчого малюнка сепією (див. № 157).

Перший варіант даного офорта див. № 100.

Попередні місця збереження описаного тут примірника: Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 437, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

1911 р. один з примірників офорта експонувався на шевченківській виставці в Москві (Каталог, № 8), 1929 – на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 18, № 8), 1939 – на Республіканській ювілейній шевченківській виставці в Києві (Каталог, № 375).

К. В. Чумак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, № 28 (зображення), с. 19 (примітки).

Додаткові зображення