Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Вечір в Альбано поблизу Рима. Офорт

Тарас Шевченко. Вечір в Альбано…

Т.Г.Шевченко. Вечір в Альбано поблизу Рима (Ліс). Папір, офорт, акватинта 22,5 × 28,2 см; 27,3 × 30,7 см; (29,3 × 37,2 см). [Санктпетербург]. [Не пізніше 25.V] 1859. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 888.

Справа внизу на відтиску офортним штрихом напис: М. Лебедевъ. 1836; зліва під зображенням – Грав. Т. Шевченко. 1859.

На звороті по нижньому краю рукою Шевченка червоним олівцем напис: Пану Андріевскому, а під ним чорним олівцем невідомою рукою напис: отъ Тараса Григорьев. Шевченка – 12 но[ября] 1859 въ Киеве чрезъ г. Сошенка.

Офорт виконаний за однойменним пейзажем М. I. Лебедева не пізніше 25.V 1859 р., коли Шевченко одержав дозвіл на виїзд з Петербурга на Україну [«Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах», К., 1950, стор. 216].

Крім даного відтиска, в Національному музеї Тараса Шевченка зберігається ще п’ять примірників різних станів роботи. На одному з естампів під відтиском рукою Шевченка червоним олівцем написи: Наталіи Александровны Хрущовой на память 8 іюня 1859 Т. Шевченко [інв. № г – 384].

На примірнику, який зберігався в Музеї української старовини В. В. Тарновського в Чернігові, в каталозі помилково визначений розмір (21,8 × 18,2 см); цю помилку повторено в багатьох пізніших виданнях.

В літературі відомий під назвами: «Лісний пейзаж» [«Киевская старина», К., 1888, кн. VI, стор. 84], «Ліс» [Д. Ровинский, Подробный словарь русских граверов XVI – XIX вв., СПБ, 1895, т. II, стор. 1176, № 19]; «В лісі» [Каталог виставки художніх творів Шевченка в Києві, К., 1911, стор. 16]; «Гай» [О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів – Москва, 1914, стор. 79].

Попередні місця збереження описаного тут примірника: Інститут Тараса Шевченка, Харків, Центральний музей Т. Г. Шевченка, Київ.

1860 р. один із примірників цього офорта експонувався на виставці в Академії художеств [див. А. А. Благовещенский, Шевченко в Петербурге, «Исторический вестник», 1896 г., т. 64, стор. 899; «Указатель художественных произведений, выставленных в залах имп. Академии художеств», СПБ, 1860, стор. 22, № 32], 1911 р. – на виставці художніх творів Шевченка в Києві (Каталог, № 77), 1929 р. – на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 18, № 2), 1939 р. – на Республіканській ювілейній шевченківській виставці (Каталог, № 374).

К. В. Чумак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, № 42 (зображення), с. 28 – 29 (примітки).

Додаткові зображення