Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Автопортрет Рембрандта з шаблею

Тарас Шевченко. Автопортрет Рембрандта…

Т.Г.Шевченко. Автопортрет Рембрандта з шаблею. Папір, офорт 19,4 × 16,2 см; (22,1 × 17,3 см). [Санктпетербург]. [Не пізніше 15.VII 1858]. Державний музей образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна, інв. № 35737.

Копія з офорта Рембрандта.

Даний естамп разом з офортами «Лазар Клап» та «Поляк з шаблею і палицею» знаходився в збірці близького знайомого Шевченка Я. П. Полонського, який подарував його відомому російському історику гравюри Д. О. Ровинському [див. Г. Паламарчук, Невідомі офорти Шевченка, журн. «Україна», 1957, № 5].

Ровинський, перераховуючи всі відомі офорти Шевченка, зазначає, що в нього особисто зберігається також три його гравюри – копії офортів Рембрандта і посилається при цьому на назви та номери каталогу Бартша [Von Bartsch, Catalog raisonne de toutes les estampes qui forment l’oeuvre de Rembrandt, Wien, 1797], за якими позначено оригінали Рембрандта:

«Шевченко сделал еще три копии с гравюр Рембрандта (вернее сказать с Базановских копий с Рембрандта): a) Rembrandt an sabre (Ba, № 23); б) Lasarus Klap (Ba, № 171) и в) Polonais portant sabre et baton (Ba, № 141)» [Д. Ровинский, Подробный словарь русских граверов XVI – XIX вв., СПБ, 1895, т. II, стор. 1177].

Ймовірно, що це були перші вправи Шевченка в освоєнні штрихової техніки рембрандтівських офортів, які передували праці над офортом «Притча про робітників на винограднику» (див. В. І. Касіян, Офорти Тараса Шевченка, К., 1963, стор. 22).

Попередні місця збереження: власність Я. П. Полонського, Д. О. Ровінського, Рум’янцевський музей.

Г. П. Паламарчук

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, № 104 (зображення), с. 54 – 55 (примітки).