Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Автопортрет 1850 р.

Тарас Шевченко. Автопортрет 1849..1850…

Т.Г.Шевченко. Автопортрет. [Оренбург]. [XI 1849 – IV 1850].
Папір, сепія (15.6 × 12.9 см).

На звороті паспарту на паперовій наклейці чорнилом напис: 1850 r. w Orenburgu własnoreczny portret Tarasa Szewczenki ofiarowany Arkadiuszowi Węgrzynowskiemu [Автопортрет Тараса Шевченка 1850 р. в Оренбурзі, подарований Аркадію Венгржиновському].

Нижче олівцем напис: Portret ten Szewczenki przez niego [same] go malowany otrzymałem od mego wuja Ark[adiusza] Węgrzynowskiego w Odessie w 1890 roku [Цей автопортрет Шевченка я одержав від мого дядька Аркадія Венгржиновського в Одесі в 1890 р.] нерозбірливий підпис і далі: NB. A. Węgrzynowski był towarzyszem wygnania T. Szewczenki w Orenburgskich rotach w 1850 r. [В. А. Венгржиновський був товаришем Т. Шевченка на засланні в Оренбурзьких ротах в 1850 р.]

Датується часом перебування Т. Шевченка в Оренбурзі після закінчення Аральської експедиції.

У О. Кониського репродукується як автопортрет, виконаний 1848 р. в експедиції Бутакова. (А. Я. Конисский, Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко, Одесса, 1898, стор. 308).

Як видно з напису, що на звороті автопортрета, А. Венгржиновський передав портрет своєму племіннику (прізвище його не встановлене).

Попередні місця збереження: власність А. Венгржиновського, Музей Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка у Львові.

Львівський державний музей українського мистецтва, інв. № 35064.

Подібні автопортрети Шевченка розміщені як додаткові зображення.

І. М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 8, № 47 (зображення), с. 27 – 28 (примітки).

Додаткові зображення