Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Автопортрет 1849 р.

Тарас Шевченко. Автопортрет 1849 р.

Т.Г.Шевченко. Автопортрет. [Оренбург]. [Не пізніше 29.ХІІ 1849]. Папір, сепія (16.2 × 13 см).

На паспарту рукою А. І. Лизогуба напис: Т. Шевченко. Справа вгорі позначено: 20. На звороті на паспарту позначено: 18. Автопортрет знаходився в альбомі, що належав А. І. Лизогубу, арк. № 20.

Можливо, що це і є портрет, про який Шевченко в листі до А. І. Лизогуба від 29.ХІІ.1849 р. писав: «Ще посилаю вам оцього гарнадера (це я); згадуйте мене, дивлячись на його, друже мій добрий».

Датується часом перебування Шевченка в Оренбурзі після повернення з Аральської експедиції і не пізніше написання листа до Лизогуба.

Попередні місця збереження: власність А. І. Лизогуба, Ґалаґанів,, Є. К. Трегубова, К. Є. Трегубової, І. А. Косенко, Центральний музей Т. Г. Шевченка, Київ.

1939 р. експонувався на Республіканській ювілейній шевченківській виставці, Київ (Каталог, стор. 44, № 222).

Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г-909.

К. В. Чумак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 8, № 52 (зображення), с. 30 (примітки).