Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

23.12.1860 р. До Я. В. Тарновського

С.-Петербург 1860, 23 декабря. С.-Петербург.

Давно, дуже давно ми з вами не бачились, щиро шануємий Яков Васильевич! І так як ви чоловік щирий і розумний, а я теж трошки похожий на таких людей, як ви, то ми безплодно і не писали один другому измятое слово милостивой государь! Лучше любить і робить, аніж писать і говорить.

Двоюродний брат мій Варфоломей Григорьевич Шевченко, почти управляющий корсунским имением князя Лопухина, чоловік розумний, щирий і, как говорят, мастер своего дела. Это вы лучше меня можете узнать от ваших соседей, нежели от меня.

Брат мой тяготится немцами и ляхами и в особенности его светлейшеством. Прочувши, що вам треба замістить чим-небудь лучшим вашого теперішнього управителя, хочет, а я прошу вас, прийміть його до себе. Та й більш нічого!

Літом, як Бог поможе, я буду в Потоках і щиро, щиро вас поцілую, а поки що бувайте здорові.

Искренний ваш Т. Шевченко Кума моя Н[адія] В[асилівна] занедужала и осталася в Пе[те]рбурге, а В[асиль] В[асильович] и Л[юдмила] Владимировна поїхали в Качановку.


Примітки

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 214).

Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. – № 2. – с. 407 – 408).

Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. – СПб., 1911. – Т. 2. – С. 443.

Тарновський Яків Васильович (1825 – 1913) – український поміщик, брат В. В. Тарновського (старшого). З родиною Тарновських Шевченко познайомився 1843 р. в Україні.

почти управляющий корсунским имением князя Лопухина… – Див. примітку до листа В. Г. Шевченкові від 22 – 25 серпня 1860 р.

прийміть його до себе. – Це прохання лишилося без наслідків.

буду в Потоках… – Потоки (тепер с. Потік Миронівського району Київської області) – маєток Тарновських. Шевченко перебував тут у серпні 1845 р., намалював автопортрет, зробив малюнок «Комора в Потоках». 1856 р. маєток перейшов у власність Я. В. Тарновського.

Н[адія] В[асилівна] – Н. В. Тарновська, сестра Я. В. Тарновського.

В[асиль] В[асильович] і Л[юдмила] Владимировна… – Брат Я. В. Тарновського В. В. Тарновський-старший та його дружина Л. В. Тарновська, сестра М. В. Юзефовича.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 214 – 215 (текст), с. 524 – 525 (примітки).