Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

6.11.1860 р. До М. К. Чалого

С.-Петербург 1860, 6 ноября. С.-П-бург

Любий мій і щирий земляче!

Спасибі вам за письмо ваше. І велике спасибі за «Кобзаря» мого, що ви його так щиро привітали. А тепер ось що! Або самі, або скажіть І. М. Сошенку, щоб він дознався, де там у Києві живе мадам Соар? Як дознається, то щоб пішов до неї та подивився, як там живуть мої небоги Пріся і Ганнуся. Та будьте лас[каві] і напишіть мені.

Ще ось що! Напишіть мені швиденько, чи можна буде послать вам 100 екз[емплярів] «Кобзаря» для передачі на комісію київським книгопродавцям. І во ім'я Божіє напишіть мені, що зо робиться в ваших воскресних школах.

Ще ось що: скажіть І[вану] М[аксимовичу], щоб він вам щиро сказав, чи здорова його жінка і його чорнява Ганнуся. Він мені сам не напише. Ледащо! Та ще й старе ледащо!

Оставайтеся здорові, нехай вам Бог помагає на все добре!

Искренний ваш Т. Шевченко

Передайте мое искреннее почтение вашей супруге.


Примітки

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 817).

Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. – № 1. – С. 25 – 26).

Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. – СПб., 1911. – Т. 2. – С. 442.

Відповідь на листи М. К. Чалого від 8 вересня [Листи до Тараса Шевченка. – С. 160 – 162] та 16 жовтня 1860 р. [Там само. – С. 167].

спасибі за «Кобзаря» мого… – У листі М. К. Чалого від 8 вересня 1860 р. йшлося про його заходи щодо поширення «Кобзаря» та про великий інтерес серед київської молоді до поезії Шевченка.

Пріся і Ганнуся – доньки В. Г. Шевченка.

напишіть мені, що робиться в ваших воскресних школах. – На додаток до відомостей про недільні школи, які М. К. Чалий подав у листі до Шевченка від 8 вересня 1860 р., в наступному своєму листі від 16 жовтня 1860 р. він сповіщав про розширення Новостроєнської недільної школи та перехід її в приміщення 2-ї гімназії: «…дело, как видите, идет вперед, назло нашей администрации, которая как раз пятится назад».

чи здорова його жінка… – В листі від 16 жовтня 1860 р. М. К. Чалий сповістив про хворобу дружини І. М. Сошенка Марцеліни Тимофіївни: «Не писал к Вам Соха потому, что в него в доме “неблагополучие”… Жинка его, как говорится, дышит на ладан; ей очень худо, так что едва ли встанет». В приписці до листа І. М. Сошенка від 13 грудня 1860 р. вона передала привітання Шевченкові [Листи до Тараса Шевченка. – с. 174].

Ганнуся – племінниця І. М. Сошенка.

Передайте мое искреннее почтение вашей супруге. – Н. В. Чалій.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 212 (текст), с. 520 – 521 (примітки).