Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

6.09.1860 р. До Н. М. Забіли

С.-Петербург

Многоуважаемая Надежда Михайловна!

Вручите Федорові мізерію і паспорт моєї любої Ликери й приймите мою искреннюю благодарность за ваши материнские попечения о сироте Ликери и за внимание ко мне, нехитростному вашему другу

Т. Шевченку.

На звороті:

Ее высокоблагородию Надежде Михайловне Забела.

На углу Малой Мещанской, в доме Астафьевой.


Примітки

Подається за факсиміле автографа, нині не відомого (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 693). Факсиміле дати не має. Датується за першодруком, в якому двічі зазначено, що лист написаний 6 вересня 1860 р.

Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1890. – № 2. – с. 183).

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. – К., 1929. – Т. 3. – с. 195.

Вручите Федорові мізерію і паспорт моєї любої Ликери… – Прохання передати речі й документ Ликери Полусмакової пов’язане з її переїздом від Н. М. Забіли на окрему квартиру, найняту для неї Шевченком на Офіцерській вулиці за допомогою К. І. Іванової.

за ваши материнские попечения о сироте Ликери и за внимание ко мне… – Хоча Н. М. Забіла негативно ставилася до Шевченкового наміру одружитися з Ликерою, з поваги до нього вона оточила його наречену належною турботою, після переїзду з дачі до Петербурга відвела їй кімнату в своїй квартирі й допомагала готуватися до весілля.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 208 (текст), с. 513 (примітки).