Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Чиркала-Тау і Кок-Суйру

Тарас Шевченко. Чиркала-Тау і Кок-Суйру

Т.Г.Шевченко. Чиркала-Тау і Кок-Суйру. Тонований папір, олівець, білило (16,3 × 29,8). [VII – 8.VIII 1951]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 526.

Зліва внизу олівцем рукою Шевченка: 31 та іншою рукою напис: Чиръ-Кала и Кокъ-Суйру.

Справа вгорі чорнилом позначено: № 117 – 54.

На звороті олівцем напис: bez wody.

Аналогічні написи, зроблені тією ж рукою, див. № 84 та № 140, 164, 167, 169, 190.

Цей рисунок повторений Шевченком пізніше аквареллю. Близьким композиційно до даного рисунка є рисунок «Караван біля гір Чиркала-Тау та Кок-Суйру». Рисунки з зображенням цієї місцевості з інших точок див. № 8 та № 85, 86, 89, 92; як елемент краєвиду він повторений в офорті Бр. Залеського [альбом «La vie des steppes Kirghizes», Paris, 1865, між стор. 8 – 9].

Попередні місця збереження: збірки А. О. Козачковського, В. П. Коховського, С. Д. Бразоль, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 289, Чернігівський історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

І. М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1964 р., т. 9, № 93 (зображення), с. 51 – 52 (примітки).