Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кочак

Тарас Шевченко. Кочак

Т.Г.Шевченко. Кочак. Тонований папір, олівець (16,6 × 31,4 см). [VIII 1851]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 533.

Зліва внизу олівцем рукою Шевченка напис: 40. Кочакъ.

Справа вгорі чорнилом позначено: № 117 – 61.

Кочак, або Кочак-Сага, – затока Каспійського моря на північному березі півострова Мангишлак.

За розпорядженням командира окремого Оренбурзького корпусу це місце було визначене як база постачання експедиції продовольчих продуктів:

«За продовольствием на следующие месяцы ваше благородие будете посылать ежемесячно состоящих при вашем отряде верблюдов от места разработки каменного угля к заливу Кочак, куда оно будет доставляться на почтовых судах или на пароходе «Кама» и сгружаться на берег на удобном месте, где будет храниться под караулом особенной команды, имеющей быть наряженной из Новопетровского укрепления в составе одного офицера, одного унтер-офицера, 25-ти рядовых пехоты» [«Из предписания командира отдельного Оренбургского корпуса поручику Антипову от 28-го марта 1851 года за № 309», Центральний державний історичний архів, Ленінград, ф. 44, 1850 р., спр. № 30, арк. 93 – 94 зв.].

Як і рисунки № 99 і 103, цей рисунок дозволяє припустити, що з стоянки біля колодязя Тарла Шевченко їздив на продовольчу базу до затоки Кочак. Під час подорожі він виконав 3 рисунки і пронумерував їх послідовно: 39, 40, 41. Номером 42 позначено знову рисунок долини Тарла (див. № 104).

На березі – намети та дві чоловічі постаті. Зображення подібних наметів див. № 87, 101, 102.

Інше зображення цієї ж затоки див. № 103.

Попередні місця збереження: збірки А. О. Козачковського, В. П. Коховського, С. Д. Бразоль, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 296, Чернігівський історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

І. М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1964 р., т. 9, № 100 (зображення), с. 54 (примітки).