Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Караван біля гір Чиркала-Тау та Кок-Суйру

Тарас Шевченко. Караван біля гір…

Т.Г.Шевченко. Караван біля гір Чиркала-Тау та Кок-Суйру. Тонований папір, олівець (15,8 × 28,6 см). [VII – 8.VIII 1851]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 518.

Зліва внизу олівцем рукою Шевченка: 18.

Справа вгорі чорнилом позначено: № 117 – 45.

На звороті олівцем напис: bez wody.

Аналогічні написи, зроблені тією ж рукою, див. № 93 та № 140, 164, 167, 169, 190.

Назва встановлена на підставі рисунка «Чиркала-Тау і Кок-Суйру» (№ 93), на якому зображено цю ж місцевість.

Чиркала-Тау і Кок-Суйру – гори центральної частини Північного Ак-Тау. Рисунок датується за орієнтовно визначеним часом перебування тут експедиції.

Найближчий композиційно до даного рисунок цієї ж місцевості «Чиркала-Тау і Кок-Суйру» (№ 93) повторено Шевченком пізніше аквареллю (див. № 9); рисунок гори Кок-Суйру див. № 92; зображення гори Чиркала-Тау див. № 8 та № 85, 86, 89. Ці гори є також складовою частиною пейзажу в офорті Бр. Залеського «Кибитка або палатка киргиза» [див. альбом «La vie des steppes Kirghizes», Paris, 1865, між стор. 8 – 9].

В літературі зустрічається під назвами: «Два возвышения, справа – караван верблюдов» [«Каталог музея украинских древностей В. В. Тарновского», т. II, Чернигов, 1900, стор. 182, № 281], «Два бугри і валка верблюдів» [О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів – Москва, 1914, стор. 62, № 355].

Попередні місця збереження: Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 281, Чернігівський історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

І. М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1964 р., т. 9, № 84 (зображення), с. 48 – 49 (примітки).