Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Ургун-Мурун

Тарас Шевченко. Ургун-Мурун

Т.Г.Шевченко. Ургун-Мурун. Тонований папір, олівець (15,8 × 28,9 см). Ургун-Мурун. [23. VIII 1848]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 484.

Справа внизу олівцем рукою Шевченка напис: ургунъ Мурунъ 17. Справа вгорі чорнилом позначено: № 117 – 69. На звороті зліва внизу олівцем напис: Арал.

Урочище Ургун-Мурун знаходиться на південно-західному березі Аральського моря, біля мису, сучасна назва якого Урга. Під цією ж назвою нині тут поселення Кара-Калпакської АРСР.

Датується на підставі запису у щоденнику О. І. Бутакова, згідно з яким експедиція була в районі урочища Ургун-Мурун 23.VIII 1848 р. [«Дневные записки плавания А. И. Бутакова по Аральскому морю в 1848 – 1849 гг.», Ташкент, 1953, стор. 22 – 23]

Попередні місця збереження: збірки А. О. Козачковського, В. П. Каховського, С. Д. Бразоль, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 247, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

Є. О. Середа

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 156 (зображення), с. 54 (примітки).