Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Барса-Кельмес

Тарас Шевченко. Барса-Кельмес

Т.Г.Шевченко. Барса-Кельмес. Папір, олівець (15 × 23,3 см). Барса-Кельмес. [7 – 13.VIII 1848]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 462.

Зліва внизу олівцем рукою Шевченка напис: 1. Барса-Кильмесъ. Праворуч вгорі чорнилом позначено: № 117 – 12. На звороті зліва внизу олівцем напис: барса Кильмесъ Остров на Арал. мор.

О. Барса-Кельмес (що означає «підеш – не вернешся») знаходиться в північній частині Аральського моря; нині – Аральського району, Кзил-Ординської області, Казахської РСР.

Датується на підставі записів у щоденнику Бутакова. Учасники експедиції провадили дослідження острова 7 – 13 серпня 1848 р. О. І. Бутаков у щоденнику дав опис острова:

«Остров Барса-Кильмес имеет вид длинного треугольника, которого основание в западной части, длиною 11 верст; наибольшее протяжение его (по R от SWW на NOO) – 22 версты. Обрывистые берега кругом приглубы, но идут почти совершенно прямыми чертами, с весьма малыми изгибами так, что не представляют нигде удобной якорной стоянки, закрытой от всех ветров. Самая возвышенная часть – западная: высота ее 240 фут. от поверхности воды» [«Дневные записки плавания А. И. Бутакова по Аральскому морю в 1848 – 1849 гг.», Ташкент, 1953, стор. 19].

17 серпня 1848 р. на острів була висаджена група матросів під командою прапорщика Акішева для проведення обстежень. Зарисовки острова зроблені з суші, що й свідчить про те, що у складі цієї групи був і Шевченко. Зйомочна партія знаходилася на острові до 13.VIII [див. там же, стор. 16 – 19].

Акварельний малюнок «Шатро експедиції на острові Барса-Кельмес див. № 22.

Попередні місця збереження: збірки А. О. Козачковського, В. П. Коховського, С. Д. Бразоль, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 224, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

Є. О. Середа

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 154 (зображення), с. 52 – 53 (примітки).