Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Т. Г. Шевченко серед учасників експедиції

Тарас Шевченко. Т. Г. Шевченко серед…

Т.Г.Шевченко. Т. Г. Шевченко серед учасників експедиції на березі Аральського моря. Папір, акварель (13,7 × 22,9 см). [12 – 21.IX 1848; 22 – 30.VIII 1849]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 447.

Постать Шевченка (праворуч на повний зріст) подібна до зображеної на малюнку «Пожежа в степу» в альбомі Р. М. Чернишова [Державний історичний музей, Москва, інв. № 63113, портф. № 19, арк. 92]. Зображена місцевість нагадує о. Ніколая. Запис у щоденнику Бутакова від [13].IX 1848 р., очевидно, відноситься до часу виконання цього малюнка: «Рано утром высадил на берег прапорщика Акишева с 5 матросами…» [«Дневные записки плавания А. И. Бутакова по Аральскому морю в 1848 – 1849 гг.», Ташкент, 1953, стор. 28].

Начерк з постаттю топографа та подібним краєвидом див. № 172.

В літературі зустрічається під назвами: «На березі Аральського моря» [«Каталог музея украинских древностей В. В. Тарновского», Чернигов, 1900, т. II, стор. 177, № 209]; «Топографические работы на берегу Аральского моря с участием Шевченко» [«Великий поет-революціонер», «Літературно-науковий збірник Одеського державного університету, присвячений 125-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка», Одеса, 1939, стор. 249]; «Берег Аральського моря» [О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів – Москва, 1914, табл. 45, № І].

Малюнки та рисунки о. Ніколая див. № 2629, 31, 165172.

Попередні місця збереження: власність В. М. Лазаревського, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 209, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

1929 р. експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 19, № 42).

Л. І. Внучкова

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 30 (зображення), с. 19 – 20 (примітки).