Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Гористий берег Аральського моря

Тарас Шевченко. Гористий берег…

Т.Г.Шевченко. Гористий берег Аральського моря. Тонований папір, олівець (15,8 × 29,4 см). [30.VII – 23.IX 1848; 6.V – 22.IX 1849]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 493.

Зліва внизу олівцем рукою Шевченка напис: с б. п. з. Праворуч вгорі чорнилом позначено: № 117 – 26.

О. І. Бутаков у щоденнику, даючи характеристику берегів Аральського моря, писав:

«Берега Аральского моря представляют совершенную пустыню. Восточный берег песчан, низмен и покрыт кустами саксаула, джилвела и куян-суюка, из которого киргизы добывают желтую краску. Около него множество островов, из которых наибольший о. Меньшикова. К югу от высотных устьев Куван-Дарьи весь берег изрезан глубокими вдающимися во внутрь заливами с узкими и мелкими входами. Северный и сев.-западный берега до Усть-Урта состоят из глинистых высот (от 100 до 300 ф.), обрывистых к югу и отлого склоняющихся к северу» [див. ДПБ АН УРСР, відділ рукописів, ф. I, 1186, стор. 4 – 5].

Отже, на рисунку зображено північний або північно-західний берег Аральського моря.

Датується часом першого і другого плавань експедиції по Аральському морю.

Подібне зображення берегів Аральського моря див. також № 158, 159, 160.

В літературі зустрічається під назвою «Скелі над берегом» [«Каталог музея украинских древностей В. В. Тарновского», Чернигов, 1900, т. II, стор. 180, № 255].

Попередні місця збереження: Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 255, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

Є. О. Середа

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 157 (зображення), с. 54 (примітки).