Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

В гаремі

Тарас Шевченко. В гаремі

Т.Г.Шевченко. В гаремі. 1843, [не пізніше травня. С.-Петербург]. Брістольський папір, акварель. 24,7 × 20 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-393.

Ліворуч унизу червоною фарбою авторські дата і підпис: 1843. Т. Шевченко. На звороті написи: ліворуч угорі чорнилом: 1843. У гаремі. 280 × 200; праворуч угорі олівцем: № 146 (номер за каталогом Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського).

За сюжетом і стилістикою Шевченків малюнок близький до орієнтальних сюжетів у творчості К.П. Брюллова, через що його помилково вважали копією з твору вчителя.

Інтерес Шевченка до східної тематики міг виникнути під впливом Брюллова. Його розповіді про подорожування Туреччиною Шевченко згадував у повісті «Художник». Міг він бачити й акварель Брюллова «Турецьке кладовище в Скутарі» (1836). У поемі «Гамалія» (кінець 1842 р.), події якої розгортаються на околиці Стамбула в Скутарі, є рядки:

«Дрімає в харемі – в раю Візантія.

І Скутар дрімає […]

Туркеня дрімала.

Дрімав у харемі ледачий султан.

Тілько у Скутарі, в склепу, не дрімають

Козаки-сердеги».

До східних сюжетів Шевченко звертався й після заслання: рисунок «В гаремі» та етюди до нього, незнайдена сепія «Турок з одаліскою».

Акварель, що коментується, вперше згадана в каталозі Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського 1900 р. [Каталог Музея украинских древностей В.В. Тарновского / Составил Б.Д. Гринченко. – Чернигов, 1900. – Т. 2. – С. 171. – № 146]

Вперше репродукована 1911 р. на поштовій листівці, виданій товариством «Образование», та в тому ж році в журналах [Зеркало. – 1911. – № 9. – Обкл.; Рампа и жизнь. – 1911. – № 9. – С. 8].

Місця зберігання: не раніше 1893 р. – надійшов до колекції В.В. Тарновського [У вид.: Каталог предметов малорусской старины и редкостей коллекции В.В. Тарновского (Вып. 1. Шевченко. – Чернигов, 1893) – твір ще не був зареєстрований]; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

Виставки:

1929. Чернігів. Шевченківська виставка [Карачевська А. Виставка Т. Шевченка: Провідник. – Чернігів, 1930. – С. 16];

1968. Прага. Шевченківська виставка [Taras Ševčenko: Výstava o životĕ a díle. – [Прага, 1968]. – № 6/1];

1984. Київ. Шевченко-художник [Шевченко-художник: Каталог виставки. – К., 1986. – С. 9].

О.Г. Вартанова, В.О. Судак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 1, № 74 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 391 (примітки).

Додаткові зображення