Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

В гаремі. Ескіз (3)

Тарас Шевченко. В гаремі. Ескіз (3)

Т.Г.Шевченко. В гаремі. Ескіз та інші начерки.
[1843, не пізніше травня. С.-Петербург].
Папір, олівець. 17,6 × 23,2 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-416.

На звороті – «В гаремі». Ескіз.

Над рисунком угорі авторський напис: Мовляли кіяни ужасть! Праворуч угорі позначено синім чорнилом: 515, олівцем: № 174 (номер за каталогом Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського); унизу олівцем, можливо, рукою Г.М. Честахівського: № 100 (номер у його описі).

Праворуч – начерк коня; ліворуч і праворуч – малорозбірливі начерки.

Зареєстровано Г.М. Честахівським 1861 р. в описі малюнків Шевченка, що знаходилися в його академічній майстерні, під номером 100 з назвою «Султан з туркенею на дивані» [Відділ рукописів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, ф. 1, № 459].

Ескіз є варіантом композиції однойменної акварелі.

Датується орієнтовно за часом виконання акварелі, не пізніше травня 1843 р.

До наукового обігу введено О.О. Русовим 1894 р. [Русов А. Коллекция рисунков Т.Г.Шевченка // Киевская старина. – 1894. – № 2. – С. 187]

Вперше репродуковано 1961 р. [Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 2. – С. 33. – № 282]

Місця зберігання: у квітні 1861 р. – у М.М. Лазаревського; згодом придбано Українською петербурзькою громадою; не раніше липня 1861 – у А.О. Козачковського; не пізніше 1875 надійшов до В.П. Каховського; з 1891 – у родині Коховських; не пізніше 1893 передано С.Д. Бразоль; з 1898 – збірка В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1929 – Чернігівський історичний музей; з 1932 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

Виставка: 1974. Київ. Твори з колекції Тараса Шевченка [Художні твори у власній колекції Тараса Шевченка: Каталог виставки. – К., 1974. – С. 8].

О.Г. Вартанова, В.О. Судак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 282 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 457 (примітки).