Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Іван Мазепа і Карл XII

Тарас Шевченко. Іван Мазепа і Карл XII

Т.Г.Шевченко. Іван Мазепа і Карл XII.
За поемою К.Ф. Рилеєва «Войнаровський». Ескіз.
[1843, перша половина. С.-Петербург]. Папір, олівець. 33,3 × 23 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-640.

Унизу рукою Г.М. Честахівського напис олівцем: Умірає Мазепа та чорнилом: а коло его Карл XII.

Праворуч угорі позначено чорнилом: 115, II. Подібна позначка – на рисунку «Мазепа і Войнаровський».

Датується орієнтовно першою половиною 1843 р., так само як інші ескізи цього циклу.

Вперше згадано М.К. Чалим 1882 р. з назвою «Вмираючий Мазепа та Карл XII». Він пише, що бачив цей малюнок у М.М. Лазаревського в липні 1861 р. [Чалый М. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. – К., 1882. – С. 280].

Вперше прокоментовано та репродуковано 1932 р. О.П. Новицьким з назвою «Смерть Мазепи» [Шевченко Т. Повне зібрання творів. – [X., 1932. – Т. 8]. – С 47. – № 341. – Табл. 150].

Згадується з назвою «Композиція на історичну тему» [Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 2. – С. 34. – № 286].

Місця зберігання: з квітня 1861 р. – у М.М. Лазаревського; згодом придбано Українською петербурзькою громадою; не раніше липня 1861 – у А.О. Козачковського; не пізніше 1875 надійшов до В.П. Коховського; з 1891 – у родині Коховських; не пізніше 1893 передано С.Д. Бразоль; з 1898 – збірка В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

В.О. Судак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 286 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 454 (примітки).